Billijke prijs?

Te lezen in (samen met coauteur) In Tijdschrift voor Financieel Recht, 2008.

Het adviestraject van de ondernemingsraad als “condition precedent”, mede naar aanleiding van het Bob

Te lezen in Het adviestraject van de ondernemingsraad als “condition precedent”, mede naar aanleiding van het Bob

Overzicht EG-inbreukprocedures Aanbesteding 2006

Te lezen in

Tijdschrift Aanbestedingsrecht (TA) januari 2008, p. 19-33