Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 april 2010

Te lezen in

Bouwrecht nr. 7, juli 2010, p. 630-2635;