Peer to peer uitwisseling geen auteursrechtinbreuk?

Te lezen in Managementt Team.nl, 2 juli 2010

http://www.mt.nl/106/20004/podium/faciliteren-van-peer-to-peer-uitwisseling-inbreuk-in-auteursrecht.html

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 april 2010

Te lezen in

Bouwrecht nr. 7, juli 2010, p. 630-2635;