Programmeur wel “eigenaar” schoonmaakprogramma

Noot ‘Programmeur wel ‘eigenaar’ schoonmaakprogramma’ bij Hof Arnhem, 15 november 2011, LJN: BU5540 (appellant vs. geïntimeerde), 21 december 2011, IT en Recht actualiteiten en commentaren.

In zijn arrest van 15 november 2011, LJN BU5540, heeft het Hof Arnhem een opmerkelijke auteursrechtelijke uitspraak gedaan.

Lees het volledige artikel hier.

Geen pensioenontslag overeengekomen. Arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd bij 65-jarige leeftijd

Uit www.jaronline.nl, 19 december 2011

Lees het artikel

Naschrift ‘Beschermingsprefs en de registratiedatum’

Naschrift mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Beschermingsprefs en de registratiedatum’, Ondernemingsrecht 2011/121, Wolters Kluwer.

Lees het naschrift hier.