Antoinette Collignon benoemd als voorzitter externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Zij doet dit bij Pantar Amsterdam*.

*Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar (regulier) werk.

New Dutch Private International Law, a step towards Europeanisation of private international law

In PEOPIL bulletin maart 2012

Lees het artikel