The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 – Chapter 13 Netherlands

O.H.J. Schmutzer & M. Driessen, ‘Chapter 13‘, in: The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015, Londen: Global Legal Group Ltd., 2014, p. 69-74.

Lees het volledige hoofdstuk hier.

De beëindiging van het uitstaan van preferente beschermingsaandelen

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘De beëindiging van het uitstaan van preferente beschermingsaandelen’, Ondernemingsrecht 2014/136, Wolters Kluwer.

Preferente beschermingsaandelen (beschermingsprefs) zullen in de regel niet oneindig lang blijven uitstaan. In de praktijk wordt het uitstaan beëindigd door deze aandelen in te trekken. Daartoe is een besluit van de algemene vergadering vereist dat een twee derde meerderheid behoeft indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Zijn de beschermingsprefs anders dan na aankondiging van een openbaar bod uitgegeven, dan zal de stichting – wil zij de biedplicht ontlopen – niet meer dan 30% van de stemrechten in de algemene vergadering mogen uitoefenen. In zo’n geval zou de stichting de besluitvorming omtrent intrekking wel eens niet in eigen hand kunnen hebben. Overwogen zou kunnen worden om het uitstaan van de beschermingsprefs op andere wijzen te beëindigen. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan de verkrijging van beschermingsprefs door de vennootschap en voorwaardelijke intrekking en eventueel aan de overdracht aan een bevriende derde, of overgang krachtens juridische fusie.

Lees het volledige artikel hier.

Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel

I.E.M. Verheijen en B.M.J. van der Meulen, ‘Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel’, in: R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, A.M.M.M. Bots e.a. (red.), Jurisprudentie Bestuursrecht Select (JB Select), Den Haag: Sdu juridisch 2014, p. 41-55.

Lees de volledige bijdrage hier.