‘De Louboutin schoenen met de rode zool’ – het sprookje zonder einde?

Vorig jaar heb ik al een blog gewijd aan de hooggehakte schoenen met de opvallende rode zool van de Franse ontwerper Christian Louboutin. Louboutin richtte zich toen met succes tegen schoenenwinkelketen Van Haren en tegen de Vlaams-Belang politica Anke Vandermeersch.

In de lente van 2014 verscheen er een uitspraak van de Brusselse rechter in een zaak die Louboutin is gestart tegen de Nederlandse schoenenwinkelketen Van Dalen, dat eveneens hooggehakte schoenen met rode zolen aanbiedt. Louboutin doet daarbij een beroep op een EU- en Beneluxmerk voor: ‘de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals weergegeven (de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen).’ Volgens Louboutin betreft het een zogenoemd ‘positiemerk’, een op een vaste plaats aangebracht merk (in dit geval de kleur rood op de zool van stiletto’s).

De Brusselse rechter dacht daar anders over. Positiemerken maken geen onderdeel uit van de categorie merken waarvoor bescherming kan worden aangevraagd. Het gaat hier ofwel om een kleurmerk dan wel om een vormmerk. Dat Louboutin met de registratie een kleurmerk voor ogen had, blijkt niet volgens de rechter. De rechter komt tot de conclusie dat het om een vormmerk gaat.

Dat is opmerkelijk, omdat de omschrijving van het merk bij de registratie nu juist vermeldt dat de omtrek van de schoen géén deel uitmaakt van het merk. Kennelijk had de rechter het moeilijk met het definiëren van het type merk waar het hier om gaat. De lijst van merkcategorieën zoals opgenomen in de merkenrechtelijke regelgeving is echter niet limitatief. Alle soorten tekens kunnen als merk worden geregistreerd als ze maar vatbaar zijn voor grafische voorstelling (dit vereiste vervalt in de nabije toekomst, dan kunnen merken worden geregistreerd als – kortweg – duidelijk is wat precies geclaimd wordt). Dat betekent dus dat ook niet traditionele merken – zoals positiemerken of winkelinrichtingen – voor bescherming in aanmerking kunnen komen. De rechter definieerde de rode zool echter als een vormmerk dat bovendien niet voor bescherming in aanmerking komt. De rode zool is namelijk een design dat een ‘wezenlijke waarde’ aan de schoenen geeft. De schoenen worden (mede) om de rode zool gekocht. En dan is bescherming als vormmerk uitgesloten.

Louboutin ging in hoger beroep.

Het hof in Brussel oordeelde op 18 november 2014 dat de rode zool aangemerkt dient te worden als ‘beeldmerk’, dus niet als vormmerk en ook niet als zuiver kleurmerk. Dat het beeldmerk op een vorm (de zool) wordt aangebracht, betekent niet dat het een vormmerk wordt, zeker niet nu geen bescherming voor een zool wordt geclaimd. De rode zool is een geldig beeldmerk dat Louboutin kan inzetten tegen andere partijen. Het hof vond bovendien dat de rode zolen zijn ingeburgerd: door langdurig/intensief gebruik herkent de consument de rode zool stiletto’s als afkomstig van Louboutin.

Van Dalen gebruikt eveneens een rode zool op stiletto’s en dus een identiek (beeld)merk voor identieke producten (schoenen). Daarmee maakt Van Dalen inbreuk op het merk van Louboutin.

Met de uitkomst van deze zaak ben ik het eens. Maar het oordeel dat het hier gaat om een beeldmerk, doet wel wat gekunsteld aan. Naar mijn mening gaat het hier nu juist niet om een beeldmerk (logo). In welke categorie merken de rode zolen vallen, doet er eigenlijk ook niet toe (afgezien van de categorie vormmerken waarvoor strengere eisen gelden). De rode zolen voor stiletto’s kunnen worden gezien als geldig merk waarvan gebruik is voorbehouden aan Louboutin.

En zo komt er aan het sprookje van de schoenen met de rode zool een (voorlopig?) einde.

Antoinette Collignon lid juridisch kernteam MH17

Legaltree partner Antoinette Collignon is uitgenodigd voor het landelijk kernteam advocaten voor de rechtsbijstand in de MH17-zaak. Dit kernteam – opgericht op 13 november 2014 – is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en LSA (Vereniging Letselschadeadvocaten) en ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

‘We willen dat de belangen van de nabestaanden optimaal worden behartigd’, aldus Collignon die aan het kernteam deelneemt namens de LSA.’ Door gezamenlijk op te trekken en kennis te delen kan een beter resultaat worden behaald.’

Het kernteam MH17 bestaat naast Antoinette Collignon uit; Peter Langstraat (LSA), Veeru Mewa (ASP), Sander de Lang (ASP), Maya Spetter (ASP) en Evert Wytema (ASP). Allen advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met luchtvaartrampen. Zo behartigde Collignon de belangen van slachtoffers van de vliegtuigramp bij Schiphol met het toestel van Turkish Airlines en beschikt zij over een groot internationaal netwerk.

Doelen Kernteam MH17
Het juridisch kernteam heeft de volgende doelstellingen geformuleerd. Zij gaat onder meer:

  • afspraken maken met Malaysia Airlines over vraagstukken die rond alle schadeclaims spelen.
  • LSA en ASP-advocaten ondersteunen, die belangen van nabestaanden behartigen.
  • juridische vraagstukken rond de aansprakelijkheid van andere partijen die betrokken zijn bij de ramp nader uitdiepen.

Het team streeft verder naar internationaal samenwerking met luchtvaartrechtadvocaten die belangen van nabestaanden behartigen. Collignon; ‘Het is een zeer complexe zaak. Met het kernteam gaan wij proberen te zorgen dat de waarheid boven tafel komt, de schade volledig wordt vergoed, de aansprakelijke partijen ter verantwoording worden geroepen en ons best er voor doen om te zorgen dat een dergelijke ongeval nooit meer plaatsvindt.’   

Meer informatie: 
T +31 88 040 21 20
M +31 622 99 22 53
antoinette.collignon@legaltree.nl
www.antoinettecollignon.nl 

Zie ook: http://www.rvr.org/nl/news,2014/november/Rechtsbijstand-aan-nabestaanden-van-de-ramp-met-vl.html

Publication Legaltree in leading international copyright guide

The latest developments in the field of copyright law in the Netherlands have recently been described by Legaltree partners Marjolein Driessen and Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.
Legal experts from 23 countries/jurisdictions were selected to contribute to this guide, published by Global Legal Group Ltd in London. On the basis of 31 questions – spread across seven themes – copyright is viewed from various legal systems.
Driessen and Schmutzer were approached for the Dutch contribution. You may view their English-language contribution here .

Legaltree and expertise

Being a modern law firm, our partners share relevant expertise proactively with the market. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 offers up-to-date and practical comparative legal copyright information on the basis of a Question & Answer format, thus enabling the reader to make a proper comparison between the various legal systems worldwide. If you wish to be kept informed of relevant legal knowledge in the field of intellectual property law, such as copyright law, please send an e-mail to Olav.Schmutzer@legaltree.nl or marjolein.driessen@legaltree.nl

About the authors:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Publicatie Legaltree in toonaangevende internationale gids over auteursrecht

De actuele stand van zaken op het gebied van het auteursrecht in Nederland is recent vastgelegd door Legaltree-partners Marjolein Driessen en Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.

Juridische experts uit 23 landen/jurisdicties werden geselecteerd om bij te dragen aan deze gids, die wordt uitgegeven door Global Legal Group Ltd te Londen. Op basis van 31 vragen – verdeeld over zeven thema’s – wordt het auteursrecht vanuit verschillende rechtssystemen bezien.

Driessen en Schmutzer zijn benaderd voor het Nederlandse aandeel. U kunt hun Engelstalige bijdrage vinden op:
http://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-2015/netherlands
of klik hier voor de PDF-versie .

Legaltree en kennis
Als vooruitstrevend kantoor delen partners van Legaltree relevante kennis pro-actief met de markt. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 biedt actuele en praktische vergelijkende juridische informatie over het auteursrecht op basis van een Vraag & Antwoord-formaat. De gids biedt zo een goede vergelijking tussen verschillende juridische systemen wereldwijd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van relevante juridische kennis op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, meldt u dat dan bij Olav.Schmutzer@legaltree.nl of marjolein.driessen@legaltree.nl

Over de auteurs:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer  
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Simona Tiems geeft cursus over instellingen en patiëntenrechten

Op 20 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over instellingen en patiëntenrechten voor de “Verkorte opleiding voor de Jurist in de zorg” van SBO.

Simona Tiems geeft cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg

Op 13 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg voor de SBO opleiding “Ketenzorg en zorgnetwerken in cure, care en welzijn”.

Annotatie RvA 17 oktober 1964 nr. 4379

Te lezen in (aannemingsovereenkomst/opzegging) Bouwrecht afl. 11 – november 2014.