Facebook: heb je iets te verbergen?

Artikel J.J. Braat, ‘Facebook: heb je iets te verbergen?’ in P&I, afl. 3, juni 2018.

Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het 176 pagina’s tellende definitieve onderzoeksrapport naar de verwerking van persoonsgegevens in Nederland door het Facebook-concern. Het is, al met al, een goed leesbaar document. De AP gaat uitgebreid in op het toepassingsgebied van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) conform de lijn die door het Hof van Justitie van de Europese Unie is uitgezet in het arrest Google Spanje over de materiële toepasselijkheid van de privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) – die ook toepasbaar is op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar, hoewel het begrijpelijk is dat het onderzoek zijn grenzen kent gezien de omvangrijke en ingewikkelde verwerking van persoonsgegevens door Facebook, heeft de AP naar mijn mening een aantal belangrijke onderwerpen buiten het onderzoek gehouden: de grondslag van de verwerking, de (op dat moment nog) toekomstige regels over profilering onder de AVG en het delen van e-mailadressen in het kader van de advertentiedienst Custom Audiences. Dat is jammer, want juist door die omvangrijke verwerking van persoonsgegevens rijzen er bij het zakelijk gebruik van en het adverteren op Facebook een aantal privacyaspecten waarover de AP duidelijkheid had kunnen verschaffen. Verder heeft de AP een aantal opvallende opmerkingen over de strekking van de informatieverplichtingen gedaan.

Lees het volledige artikel hier.