3D-printen maakt herziening van regels nodig

3D-printen levert niets dan voordelen op, zo lijkt het.

Lees het artikel