Afwijzing sollicitatie orthodoxe moslim wegens weigeren vrouwen de hand te schudden. Geen verboden discriminatie

Noot bij uitspraak. In JAR/ 12 mei 2012

Lees het artikel