Als Antoinette 1 dag Minister van Veiligheid en Justitie was….

Uit MR, mei 2012. Artikel over aansprakelijkheidsrecht, blz 6

Lees het artikel