Annotatie RvA 12 januari 2012 nr. 71.654

Te lezen in (arbitrabiliteit). In Bouwrecht afl. 5 – mei 2012.