Annotatie RvA 17 oktober 1964 nr. 4379

Te lezen in (aannemingsovereenkomst/opzegging) Bouwrecht afl. 11 – november 2014.