Annotatie RvA 8 januari 2013 nr. 71.774

Te lezen in (garantieregeling) In Bouwrecht afl. 4 – april 2014.