Artikelen door Bart Wilton

Podcast Concept van directe overeenkomsten binnen de projectfinanciering praktijken

Wat zijn directe overeenkomsten? Waarom is dit relevant voor projectfinancieringen? Wat wordt er afgesproken in een directe overeenkomst? Voor welke transacties is deze overeenkomst geschikt? Wanneer is deze overeenkomst geschikt? Is een project in één overeenkomst te vatten? Zijn er in de praktijk al veel van dit soort overeenkomsten gesloten? Legaltree-partners Onno Hakvoort en Bart […]

Waar blijven de kredietunies? Enige kanttekeningen bij de Wet toezicht kredietunies

Artikel mr. drs. B.C. Wilton, ‘Waar blijven de kredietunies? Enige kanttekeningen bij de Wet toezicht kredietunies’, Tijdschrift voor Financieel Recht, 2016/4, Den Hollander. In dit artikel wordt de recent in werking getreden Wet toezicht kredietunies (hierna: Wtku) besproken. Er wordt aandacht besteed aan de achtergrond van de Wtku en de kenmerken van kredietunies. Ook wordt […]

Kredietunies: een nieuwe lente, een nieuw geluid

Enige tijd geleden blogde ik over de (moeizame) kredietverlening aan het MKB. Recent is een initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat kredietverlening door zogenaamde kredietunies mogelijk maakt. De wet toezicht kredietunies (ofwel WTKU) is begin dit jaar door het parlement aangenomen. Er was amper politieke weerstand tegen het wetsvoorstel, wat vrij uitzonderlijk is. Overigens zal het nog wel even duren […]

Geothermie: warm aanbevolen!

Energie is een ‘hot topic’. De laatste jaren is er veel aandacht voor energiebesparing en verduurzaming. De recente aardbevingen in Groningen leiden tot rechtszaken en politieke aandacht. We worden met onze neus op het feit gedrukt dat het Nederlandse aardgas een eindige energiebron is. Beleidsmatig was er al enige tijd aandacht voor energiebesparing en verduurzaming. […]