Artikelen door Bieneke Braat

Privacy Shield ongeldig verklaard

Het hing al een tijd in de lucht. Op donderdag 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Amerikaanse ‘Privacy Shield’, een zelfcertificeringsprogramma voor Amerikaanse partijen die persoonsgegevens ontvangen van verantwoordelijken in de Europese Economische Ruimte (EER), niet geldig is. Waar is Privacy Shield voor nodig? In de Algemene Verordening Gegevensbescherming […]

Nieuwe regels voor platform-to-business platforms

Internet platforms met zakelijke klanten die producten of diensten aan consumenten verkopen krijgen op zeer korte termijn te maken met nieuwe regels. Zij hebben tot 12 juli 2020 om te zorgen dat zij voldoen aan de nieuwe regels in de ‘Platform-to-business Verordening’. De Verordening geldt voor platforms als Bol.com, booking.com, marktplaats.nl maar ook vergelijkingssites en […]

Noot bij Reclame Code Commissie beslissing (Facebook Advertenties Trimbos)

Noot J.J. Braat onder RCC 20 september 2018, RB 3216; IT 2647; dossiernr. 2018/00311 (Trimbos advertentie kankerpatiënten). Is het tonen van advertenties in Facebook, op basis van klik- en likegedrag waaruit kan blijken dat iemand kanker heeft (gehad) aan te merken als een verwerking van bijzondere persoonsgegevens? Voor die vraag zag de Reclame Code Commissie zich gesteld. De […]

Facebook: heb je iets te verbergen?

Artikel J.J. Braat, ‘Facebook: heb je iets te verbergen?’ in P&I, afl. 3, juni 2018. Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het 176 pagina’s tellende definitieve onderzoeksrapport naar de verwerking van persoonsgegevens in Nederland door het Facebook-concern. Het is, al met al, een goed leesbaar document. De AP gaat uitgebreid in op het toepassingsgebied van […]

Het recht om analoog te blijven

Artikel ‘Het recht om analoog te blijven’ in”: AG Connect januari/februari 2018, 17 januari 2018. Is het Internet of Things handig of een nachtmerrie? Ondernemingen zien allerlei manieren om het leven van consumenten makkelijker te maken. Maar hoe zit het met de mensen die dat allemaal niet willen? Zou niet iedereen een recht moeten hebben […]

Safe Harbor biedt niet genoeg privacybescherming: wat nu?

Op 6 oktober 2015 verklaarde het Europese Hof van Justitie de zogenaamde “Safe Harbor regeling” ongeldig. De Safe Harbor regeling zorgt ervoor dat persoonsgegevens van Europese burgers kunnen worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Wat is het Safe Harbor Programma? In principe geldt er een verbod om persoonsgegevens naar buiten Europa (officieel: de “Europese Economische […]

Vergeet mij toch maar liever wel

Het “Google arrest” van het Europese Hof van Justitie (Hof van Justitie EU 13 mei 2014, zaaknummer C-131/12) deed vorig jaar veel stof opwaaien. Doordat het Hof van Justitie vaststelde dat het “recht om vergeten te worden” ook geldt voor zoekmachines was de angst dat de informatievrijheid in het geding zou komen en er “internetcensuur” […]

Hyperlinken: wat mag nou wel en wat niet?

Mag hyperlinken naar een auteursrechtelijk beschermd werk (zoals beschermde artikelen, foto´s of video´s) nu wel of niet? Het Hof van Justitie deed daarover een belangrijke uitspraak op 13 februari 2014 in de zaak Svensson / Retriever. Uit die uitspraak komt het volgende naar voren: 1.⇥Hyperlinken naar publiek toegankelijke website mag Het is toegestaan om op […]

Europese privacywet mogelijk nóg strenger

In Brussel ligt momenteel een wetsvoorstel voor een Europa-brede privacywet. De eerste aanzet voor het voorstel (uit januari 2012) scherpt de bestaande privacy-regels aan. Hoewel de basisregels niet zo veel zullen veranderen, komt er wel een aantal verplichtingen bij. Het gaat dan met name om interne maatregelen die verantwoordelijken zullen moeten nemen om te zorgen […]

Wanneer geldt de Wet Bescherming Persoongegevens?

Wanneer is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) eigenlijk van toepassing? Geen onbelangrijke vraag, want als de Wbp van toepassing is, dan moeten de daarin vastgelegde regels worden gevolgd. En als dat niet zo is, dus niet. Artikel 2 van de Wbp geeft het antwoord. Daarin staat:“Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk […]