Artikelen door Bieneke Braat

Safe Harbor biedt niet genoeg privacybescherming: wat nu?

Op 6 oktober 2015 verklaarde het Europese Hof van Justitie de zogenaamde “Safe Harbor regeling” ongeldig. De Safe Harbor regeling zorgt ervoor dat persoonsgegevens van Europese burgers kunnen worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Wat is het Safe Harbor Programma? In principe geldt er een verbod om persoonsgegevens naar buiten Europa (officieel: de “Europese Economische […]

Vergeet mij toch maar liever wel

Het “Google arrest” van het Europese Hof van Justitie (Hof van Justitie EU 13 mei 2014, zaaknummer C-131/12) deed vorig jaar veel stof opwaaien. Doordat het Hof van Justitie vaststelde dat het “recht om vergeten te worden” ook geldt voor zoekmachines was de angst dat de informatievrijheid in het geding zou komen en er “internetcensuur” […]

Hyperlinken: wat mag nou wel en wat niet?

Mag hyperlinken naar een auteursrechtelijk beschermd werk (zoals beschermde artikelen, foto´s of video´s) nu wel of niet? Het Hof van Justitie deed daarover een belangrijke uitspraak op 13 februari 2014 in de zaak Svensson / Retriever. Uit die uitspraak komt het volgende naar voren: 1.⇥Hyperlinken naar publiek toegankelijke website mag Het is toegestaan om op […]

Europese privacywet mogelijk nóg strenger

In Brussel ligt momenteel een wetsvoorstel voor een Europa-brede privacywet. De eerste aanzet voor het voorstel (uit januari 2012) scherpt de bestaande privacy-regels aan. Hoewel de basisregels niet zo veel zullen veranderen, komt er wel een aantal verplichtingen bij. Het gaat dan met name om interne maatregelen die verantwoordelijken zullen moeten nemen om te zorgen […]

Wanneer geldt de Wet Bescherming Persoongegevens?

Wanneer is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) eigenlijk van toepassing? Geen onbelangrijke vraag, want als de Wbp van toepassing is, dan moeten de daarin vastgelegde regels worden gevolgd. En als dat niet zo is, dus niet. Artikel 2 van de Wbp geeft het antwoord. Daarin staat:“Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk […]

Versoepeling cookieregels komt dichterbij

Het is zo ver: de regering heeft het wetsvoorstel voor het versoepelen van de cookiesregels gelanceerd. Vanaf 20 mei 2013 mag iedereen die dat wil (in de komende zes weken) opmerkingen maken op het wetsvoorstel: Zie hier Hoe zat het ook al weer met de cookiesregels? Ja, hoe zat het ook al weer met de […]

Wat gebeurt er met mijn meetgegevens?

Wat gebeurt er met mijn meetgegevens? Zoals eerder bericht zie hier zijn meetgegevens uit de slimme meter aan te merken als persoonsgegevens. Dit betekent dat de meetgegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vallen. De energieleveranciers hebben een privacygedragscode voor de omgang met meetgegevens opgesteld zie hier en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) keurde deze op […]