Artikelen door Bieneke Braat

Wat gebeurt er met mijn meetgegevens?

Wat gebeurt er met mijn meetgegevens? Zoals eerder bericht zie hier zijn meetgegevens uit de slimme meter aan te merken als persoonsgegevens. Dit betekent dat de meetgegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vallen. De energieleveranciers hebben een privacygedragscode voor de omgang met meetgegevens opgesteld zie hier en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) keurde deze op […]

Verwarring auteursrecht software

Artikel ‘Verwarring Auteursrecht software’, in: Automatisering Gids, 20 januari 2012, p. 12-13. Met grote regelmaat ontstaan er discussies over het eigendom op software. Wie is de auteursrechthebbende: de programmeur of de opdrachtgever? Zelfs rechters zijn soms het spoor bijster, zegt Bieneke Braat. Om conflicten te voorkomen, moeten betere afspraken worden gemaakt. Een stappenplan. Lees het volledige artikel hier.

Programmeur wel “eigenaar” schoonmaakprogramma

Noot ‘Programmeur wel ‘eigenaar’ schoonmaakprogramma’ bij Hof Arnhem, 15 november 2011, LJN: BU5540 (appellant vs. geïntimeerde), 21 december 2011, IT en Recht actualiteiten en commentaren. In zijn arrest van 15 november 2011, LJN BU5540, heeft het Hof Arnhem een opmerkelijke auteursrechtelijke uitspraak gedaan. Lees het volledige artikel hier.