Artikelen door Carolien Van Weering

Podcast Het mogelijk disfunctioneren van een medisch specialist

Wat kunt u doen bij het vermoeden van een disfunctionerend medisch specialist? Wat gebeurt er na het doen van een melding van mogelijk disfunctioneren? Hoe lang duurt de (onderzoeks)procedure? Wat gebeurt er in de tussentijd met de arts die onderwerp van dit onderzoek is? Wat gebeurt er met de arts waarbij disfunctioneren is vastgesteld? Welke […]

Podcast Wanneer moet of mag een arts zijn geheimhoudingsplicht doorbreken?

Wat is de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van artsen? In welke situaties kan een arts zijn beroepsgeheim doorbreken? Wat moet een arts doen in geval van een strafrechtelijk onderzoek naar een patiënt? Legaltree-partner Carolien van Weering, specialist gezondheidsrecht, in gesprek met Legaltree directeur en oud-minister Ard van der Steur over het doorbreken van de geheimhoudingplicht […]

Podcast aansprakelijkheid behandelend arts voor schade patiënt als gevolg van een gebrekkige hulpzaak

Recent zijn er twee arresten (ECLI:NL:HR:2020:1082 + ECLI:NL:HR:2020:1090) gewezen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de behandelend arts voor hulpzaken waarvan bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst gebruik is gemaakt. Het betreft PIP borstimplantaten en de Miragel oogplombe. Wat gebeurt er als een hulpzaak (juridisch) gebrekkig is? Wat vond de Hoge Raad in beide […]

Corona(tucht)klachten?

Terwijl gezondheidsrechtelijk Nederland de adem inhoudt in afwachting van mogelijke schadeclaims en/of tuchtklachten verband houdende met langere wachttijden en gesloten afdelingen vanwege het Covid-19-virus, heeft het Centraal Medisch Tuchtcollege (Centraal Tuchtcollege) op 4 december 2020 een eerste uitspraak gedaan die haar oorsprong vindt in de coronacrisis. Het Regionaal Tuchtcollege De aangeklaagde zorgverlener was internist. Hij […]

Product Liability Laws and Regulations 2020 – Netherlands

C.J. van Weering & A.F. Collignon, ‘Netherlands‘, in: Product Liability Laws and Regulations 2020, ICLG, 2020. ICLG – Product Liability Laws and Regulations – Netherlands covers common issues in product liability laws and regulations – including liability systems, product recall, causation, defences and estoppel, procedure, time limits, remedies, market-share liability and costs/funding. Lees het volledige […]