Artikelen door Irene Verheijen

OSS vanuit internationaal perspectief

Te lezen in In E.P.M. Thole, R. Scholten, W. Seinen (red.), Preadvies NVvIR Studiecommissie Open Source Software: “Open Source Software: een verkenning naar de juridische aspecten van open source software”, Elsevier 2006