Artikelen door Renate Croes

De invoering van de algemene zorgplicht in de nieuwe Omgevingswet baart vanuit strafrechtelijk perspectief zorgen.

Renate Croes werd geïnterviewd door Wolters Kluwer over de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Vooral de invoering van artikel 1.7a Ow baart zorgen. De strafrechtelijke vervolging voor schending van deze algemene zorgplicht is straks mogelijk op basis van normen die vooraf niet zijn gespecificeerd. Volgens Renate is dit in strijd met het legaliteitsbeginsel. Het milieustrafrecht […]

Vrijspraak voor inzamelaar afgewerkte olie

Op 2 maart jl. wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een (wat ons betreft) prachtig arrest, waarbij een inzamelaar van afgewerkte olie, de cliënte van Legaltree-partner Renate Croes, integraal werd vrijgesproken van overtreding van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en valsheid in geschrift. Het Gerechtshof heeft overwogen dat de inzamelaar niet wist dat de afgewerkte olie […]

Legaltree partner Renate Croes bespreekt twee belangrijke strafrechtelijke arresten

Renate Croes is voor het AvdR magazine in de Gevangenpoort te Den Haag door Wouter Kurpershoek geïnterviewd over twee strafrechtelijke arresten: het Drijfmest-arrest (ECLI:NL:HR:2003:AF7938) over de toerekening van verboden gedragingen aan rechtspersonen en het Tripod-analyse-arrest (ECLI:NL:HR:2010:BL0666) als mooi voorbeeld van het spanningsveld tussen opsporingsbevoegdheden enerzijds en het nemo tenetur-beginsel (het beginsel om niet aan je […]