Artikelen door Robecht Timmermans

De beëindiging van het uitstaan van preferente beschermingsaandelen

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘De beëindiging van het uitstaan van preferente beschermingsaandelen’, Ondernemingsrecht 2014/136, Wolters Kluwer. Preferente beschermingsaandelen (beschermingsprefs) zullen in de regel niet oneindig lang blijven uitstaan. In de praktijk wordt het uitstaan beëindigd door deze aandelen in te trekken. Daartoe is een besluit van de algemene vergadering vereist dat een twee derde […]

Vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van de optie op preferente beschermingsaandelen

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van de optie op preferente beschermingsaandelen’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2013/6989, p. 772-783, SDU. In de regel pleegt een groot aantal Nederlandse beursvennootschappen zich te beschermen middels de mogelijkheid om niet-genoteerde preferente beschermingsaandelen (hierna beschermingsprefs) uit te geven aan een bevriende relatie, veelal […]

Het agenderingsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische clausules

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Het agenderingsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische clausules’, Ondernemingsrecht 2012/121, Wolters Kluwer. Het sinds 1 oktober 2004 aan kapitaalverschaffers toekomende agenderingsrecht vormt een belangrijk handvat voor met name activistische aandeelhouders die invloed wensen uit te oefenen in een beursvennootschap. Tot op heden zijn (nog) geen pogingen ondernomen om met behulp van […]

Registratiedatum: Preferente beschermingsaandelen niet effectief?

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Registratiedatum: Preferente beschermingsaandelen niet effectief? ’, Ondernemingsrecht 2011/92, Wolters Kluwer. Ingevolge art. 2:119 BW is iedere beursvennootschap gehouden om een registratiedatum vast te stellen aan de hand waarvan bepaald kan worden wie als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden tijdens de algemene vergadering. Preferente beschermingsaandelen, waarvan de houder is geregistreerd […]

Omzetting, fusie en splitsing van een bv met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Omzetting, fusie en splitsing van een bv met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011/6870, p. 53-56, SDU. Op 22 juni 2010 is de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (de Invoeringswet) ingediend bij de Tweede Kamer. De Invoeringswet regelt de invoering van de Wet vereenvoudiging […]

Certificering met mate als alternatief voor beschermingsprefs

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Certificering met mate als alternatief voor beschermingsprefs’, Vennootschap & Onderneming, 2009 (11), 217-220, Boom Juridisch. In Nederland pleegt een groot aantal beursvennootschappen zich te beschermen via de mogelijkheid om preferente beschermingsaandelen (hierna: preferente aandelen) uit te geven aan een ‘bevriende partij’. Ter financiering van de storting van de preferente aandelen […]