Artikelen door Willemijn Lever

Mededingingsruimte bij gronduitgifte. De gevolgen voor de praktijk en aandachtspunten voor gemeenten.

Blog W. Lever MRICS ‘Mededingingsruimte bij gronduitgifte. De gevolgen voor de praktijk en aandachtspunten voor gemeenten.’, LinkedIn 7 december 2021. Mededingingsruimte bij gronduitgifte De Hoge Raad heeft op 26 november 2021[1] geoordeeld dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee […]

Noot bij uitspraak Rb. Den Haag 14-04-2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3894, Gemeentestem 2021/7526 (103)

Noot W. Lever MRICS bij uitspraak Rb. Den Haag 14-04-2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3894, Gemeentestem 2021/7526 (103), Wolters Kluwer. Het beleid voor het verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor het exploiteren van winkels op verzorgingsplaatsen is een vergunningstelsel in de zin van de Dienstenrichtlijn. Geen dwingende redenen van algemeen belang. Lees de noot hier.

Noot bij arrest Hof Amsterdam 23-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:542, Gemeentestem 2021/7525 (93)

Noot W. Lever MRICS bij arrest Hof Amsterdam 23-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:542, Gemeentestem 2021/7525 (93), Wolters Kluwer. De omstandigheid dat een publiekrechtelijke ontheffing niet is ingetrokken, staat niet in de weg aan de beëindiging van de privaatrechtelijke toestemming door middel van opzegging. Geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. (Hoogheemraadschap Rijnland) Lees de noot hier.

Podcast vastgoedrecht: snippergroen en verjaring

Wat is snippergroen? Hoe gaat een gemeente om met snippergroen? Wanneer is sprake van bezit en wanneer is sprake van houderschap? Welke mogelijkheden zijn er voor een gemeente bij het verlies van eigendom door verjaring? Tips. Legaltree-partner huur- en vastgoedrecht Willemijn Lever in een interview door Legaltree directeur en oud-minister Ard van der Steur over […]

Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Gemeenten speelden in het verleden een belangrijke rol bij het aanbieden van betaalbare sportcomplexen aan de burger. In de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog zagen gemeenten de realisatie en instandhouding van sportcomplexen als een gemeentelijke taak/verantwoordelijkheid. Zij verzorgden veelal de aanleg van sportcomplexen en gaven deze aan sportverenigingen in gebruik tegen lage, niet-marktconforme, tarieven. De gemeente stelde de grond ter […]

Landjepik: welke overheid kent dit probleem niet?

Illegaal grondgebruik vormt al jaren een probleem, met name voor overheden zoals gemeenten. Grondeigenaren betrekken te kwader trouw een strook gemeentegrond bij hun tuin en na een periode van 20 jaar ondubbelzinnig bezit verjaart de rechtsvordering van de gemeente tot revindicatie. De bezitter wordt eigenaar en de gemeente staat met lege handen. Of toch niet? […]