Samen sterk voor nabestaanden MH17, Antoinette Collignon in het Advocatenblad

Deze week is de inhoudelijke behandeling van het MH17 strafproces gestart. Legaltree-partner Antoinette Collignon, specialist in grensoverschrijdende aansprakelijkheids- en letselschadezaken, is onderdeel van het Rechtsbijstandsteam MH17 bestaande uit 8 letselschade- en strafrechtadvocaten van verschillende kantoren. Het team staat de nabestaanden van de slachtoffers bij. Drie collega’s lichten in het artikel “Samen sterk voor nabestaanden MH17” in het Advocatenblad hun unieke samenwerking in deze emotioneel beladen zaak toe.

Wij wensen de nabestaanden en betrokkenen veel sterkte in deze moeilijke tijd, hopen dat de waarheid boven tafel komt en de daders berecht worden.

Foto: Feike Faase, Advocatenblad

Vacature partner IE

Renate Croes

Vrijspraak voor inzamelaar afgewerkte olie

Op 2 maart jl. wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een (wat ons betreft) prachtig arrest, waarbij een inzamelaar van afgewerkte olie, de cliënte van Legaltree-partner Renate Croes, integraal werd vrijgesproken van overtreding van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en valsheid in geschrift.

Het Gerechtshof heeft overwogen dat de inzamelaar niet wist dat de afgewerkte olie na de Free On Board-levering aan de afnemer en vertrek vanaf de poort een andere route reed dan op de papieren was ingevuld. Voor de juridische fijnproevers: hoewel de directeur van de afnemer op papier ook nog directeur was bij de inzamelaar, werd het opzet en de wetenschap van de directeur niet toegerekend aan de inzamelaar, omdat hij in de ten laste gelegde periode geen (relevante) rol van betekenis meer speelde binnen de bedrijfsvoering van de inzamelaar. Volgens het Gerechtshof is de afnemer solistisch en geïsoleerd te werk gegaan en heeft hij – om hem moverende redenen – de illegale handelingen bewust voor de inzamelaar verzwegen. De inzamelaar mocht er (dus) vanuit gaan dat de door hen afgeleverde olie op de bestemming zou aankomen, zoals was aangegeven op de papieren (zie overweging 5.1.4).

Antoinette Collignon

Stichting Essure Claims en zorgverzekeraars klagen Bayer aan voor de gevolgen van sterilisatieproduct Essure.

De Stichting Essure Claims en de zorgverzekeraars houden Bayer verantwoordelijk voor de gevolgen van de productie en distributie van sterilisatieproduct Essure, dat alleen al in Nederland bij circa 30.000 vrouwen is geïmplanteerd. Essure, dat werd aangeprezen als een veilig product, heeft bij velen van hen geleid tot ernstige bijwerkingen en letsel. Naar schatting 3.000 vrouwen hebben daardoor het product operatief moeten laten verwijderen, inclusief de eileiders en in veel gevallen zelfs ook de baarmoeder en eierstokken. De farmaceut heeft volgens hen een ondeugdelijk product geleverd waardoor de gezondheid van hun verzekerden is geschaad.

Tot nu toe hebben meer dan 1700 vrouwen die de nadelige gevolgen van de Essure methode hebben ondervonden zich gemeld bij de Stichting Essure Claims, maar het aantal gedupeerden is veel groter. De Stichting en de zorgverzekeraars worden juridisch vertegenwoordigd door het gespecialiseerde advocatenkantoor Lemstra van der Korst en gesteund door het internationale advocatenkantoor PGMBM. De claim volgt op Bayers aankondiging in augustus 2020 van een massaschikking van $1,6 miljard (ruim € 1,3 miljard), waarmee Essure-claims van meer dan 30.000 vrouwen in de Verenigde Staten zijn gecompenseerd.

Legaltree-partner Antoinette Collignon, voorzitter van de Stichting Essure Claims: “Het is bekend dat duizenden vrouwen zeer ernstige fysieke en mentale problemen hebben ondervonden na het implanteren van Essure. In veel gevallen bleek verwijdering van de eileiders en de baarmoeder waarin het middel vergroeid was de enige remedie om deze klachten te verlichten. Deze vrouwen hebben echter nooit genoegdoening of excuses gekregen voor de gevolgen waarmee zij te kampen hebben gehad of waar zij nog steeds onder lijden. Om dit onrecht te corrigeren, wil de Stichting Essure Claims fabrikant Bayer dwingen zijn verantwoordelijkheid te nemen jegens deze vrouwen.

Marjolein Driessen

Marjolein Driessen aanbevolen door World Trademark Review

Wij zijn verheugd en trots dat Marjolein Driessen, partner IE, wordt aanbevolen door World Trademark Review in de WTR1000 ranking: “trademark attorney and dispute resolution whizz Marjolein Driessen is a favourite of artists and designers, who appreciate her dedication and passion for their industry”.

Een mooie prestatie en groot compliment van vakgenoten en cliënten!

 

Robrecht Timmermans

Legaltree haalt notariële expertise in huis met nieuwe partner Robrecht Timmermans

Advocatenkantoor Legaltree gaat cliënten inhouse notarisdiensten aanbieden. Hiertoe is nieuwe partner Robrecht Timmermans toegetreden, die per 1 januari 2021 is gestart met het opzetten van de notariële praktijk. Robrecht is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht en focust zich in het bijzonder op corporate governance.

‘Robrechts specialistische kennis en notariële achtergrond zijn een welkome aanvulling op onze praktijk, die grotendeels uit corporate klanten bestaat’, zegt Sander Oorthuys, managing partner van Legaltree. ‘Daarnaast is Robrecht een erg plezierige en betrouwbare persoon om mee samen te werken – we kennen elkaar al van een vorig kantoor. Ook daarom doet het veel plezier dat Robrecht nu tot Legaltree toetreedt.’

Robrecht Timmermans: ‘Het concept van Legaltree sluit volledig aan bij mijn perceptie van een moderne juridische praktijk: kwaliteit, persoonlijke aandacht voor de cliënt en een efficiënte kantoororganisatie. Op basis van deze uitgangspunten kan ik bij Legaltree een corporate notariële praktijk opzetten, mijn praktijk verder uitbouwen en tegelijkertijd samenwerken met ervaren specialisten binnen de voor mijn praktijk relevante rechtsgebieden, zodat we cliënten een totaalpakket kunnen aanbieden.’

Over Robrecht Timmermans

Robrecht werkte bij NautaDutilh, Allen & Overy en Buren. Bij dit laatste kantoor was hij tot zijn overstap naar Legaltree partner. Robrecht is actief voor cliënten en advocatenkantoren in vooral de VS en Duitsland en adviseert verschillende beschermingsstichtingen. Daarnaast is Robrecht verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit. Bij deze universiteit promoveerde hij in 2018 met het proefschrift Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen‘.
Robrecht publiceert regelmatig in diverse tijdschriften en dagbladen, waaronder Het Financieele Dagblad. Ook is hij vaste medewerker van het tijdschrift ‘Ondernemingsrecht’ (Wolters Kluwer) en docent bij de Grotius specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Specialist levensmiddelenrecht Irene Verheijen wordt eerste Nederlandse president van EFLA

Legaltree-advocaat Irene Verheijen is de nieuwe president van de European Food Law Association (EFLA) te Brussel. Op 1 oktober kozen de leden haar als chair voor de komende twee jaar.

EFLA helpt levensmiddelenrecht-specialisten grip te houden op alle ontwikkelingen in hun vakgebied. En dat is nodig volgens Irene Verheijen: ‘De levensmiddelensector is juridisch complex. Omdat het een van de meest gereguleerde sectoren in de Europese Unie is, maar ook omdat technologische ontwikkelingen er razendsnel gaan. Regelmatig komen er nieuwe of gewijzigde wetteksten bij.’

Irene is verheugd en trots dat ze als president van EFLA een actieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het levensmiddelenrecht: ‘Als EFLA-president denk ik, samen met andere leden, vanuit juridisch en wetenschappelijk oogpunt mee over wet- en regelgeving. Daarvoor onderhouden wij externe contacten, bijvoorbeeld met de Europese Commissie. Daarnaast heeft EFLA de taak te zorgen voor een goede uitwisseling van kennis onder en tussen de leden, onder meer door het organiseren van workshops en congressen. Daarvoor zal ik me ook inzetten.’

Over Irene Verheijen

Irene Verheijen is gespecialiseerd in bestuursrecht en gereguleerde markten. Zij adviseert op het gebied van compliance met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De focus ligt daarbij op regulering in de levensmiddelen-, farmacie- en kansspelenmarkt en de gezondheidszorg. Irene procedeert regelmatig voor of tegen overheden, in het bijzonder tegen toezichthouders in gereguleerde markten. Daarnaast publiceert ze nationaal en internationaal, onder meer over levensmiddelenrecht.

Over EFLA

EFLA zet zich als internationale non-profit organisatie in voor de ontwikkeling en harmonisatie van het levensmiddelenrecht. Onder meer met wetenschappelijke congressen, wereldwijde conferenties en workshops. De EFLA zetelt sinds haar oprichting in 1973 in Brussel.

Over Legaltree

Legaltree is een advocatenkantoor met dertig advocaten die allen ook partner zijn. Legaltree-partners hebben minimaal tien jaar ervaring en zijn specialist op hun rechtsgebied. Er zijn vestigingen in Leiden, Amsterdam en Rotterdam.

Marleen de Putter benoemd als lid van de wetgevingsadviescommissie mededinging

Marleen treedt 8 november 2020 toe tot de wetgevingsadviescommissie mededinging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De commissie adviseert de Orde over nieuwe mededingingsrechtelijke ontwikkelingen.

Interview met Marjolein Driessen: over Inbreuk op IE-rechten, deel 6 van de serie IE in Bedrijf

Interview Marjolein Driessen ‘over Inbreuk op IE-rechten, deel 6 van de serie IE in Bedrijf’ in Van Passie Naar Boek, 18 juni 2020.

In februari 2020 kwam ‘IE in Bedrijf – Inbreuk op IE-rechten’ uit. Dit is het zesde deel van de serie IE in Bedrijf, dat Marjolein Driessen schreef, samen met coauteur Theo-Willem van Leeuwen. Marjolein is advocaat, gespecialiseerd op het gebied van intellectueel eigendom (IE) en reclamerecht. De serie boeken wordt uitgegeven door Legaltree, waar Marjolein een van de partners is.

Precies een jaar geleden maakte ik al kennis met Marjolein. Ik had een advocaat nodig voor het hoger beroep in een zaak die ik had gewonnen, nadat iemand enkele jaren daarvoor een boek uitgaf waarvan de inhoud bijna volledig overgenomen was uit een van mijn boeken. Onze samenwerking duurde niet lang, want vlak voor de eerste zitting trok de tegenpartij het hoger beroep alsnog in. Maar het fijne contact dat we hadden is me bijgebleven, en ik vind het erg leuk om haar nu te mogen interviewen over de serie boeken die ze schreef.

Lees het interview hier.