Legaltree steunt Lions Award 2015, Internationaal Filmfestival Rotterdam

Op 23 januari 2015 is op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) met steun van Legaltree de Lions Film Award uitgereikt aan de Cubaanse filmmaker Carlos Quintela voor zijn film La Obra del Siglo (het werk van de eeuw). Met gebruikmaking van uniek archiefmateriaal portretteert Quintela met zijn film drie generaties Cubanen. De Lions Film Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge, veelbelovende filmmaker, die daarmee een steun in de rug krijgt om zich verder te ontwikkelen. Legaltree wenst Carlos Quintela en zijn team veel succes!

Legaltree sponsors Lions Award 2015, Rotterdam International Film Festival

On 23 January 2015, the Cuban filmmaker Carlos Quintela was awarded the Lions Film Award for his film La Obra del Siglo (The Project of the Century) by the Lions Club L’Esprit du Temps. Using unique Cuban archive footage, this film portrays three generations of Cubans. Co-sponsored by Legaltree, the Lions Film Award is awarded annually during International Film Festival of Rotterdam to a promising filmmaker whose film has been supported by IFFR’s Hubert Bals Fund for its post-production, and shows clear involvement in societal and political issues. Legaltree wishes Carlos Quintela and his team continued success. 

Christine van den Berg nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Woonstede

Mr Christine van den Berg is per 1 januari 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Woonstede in Ede. Van den Berg is advocaat-partner bij Legaltree en is sinds 1 januari 2013 lid van de Raad van Commissarissen. Ze volgt Harry Rijken op die vertrekt wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn.

Over Woonstede

Woonstede is de Nederlandse woningcorporatie in de regio West-Veluwe-Vallei. De stichting bestaat sinds 1 januari 1992. Woonstede bezit 9.000 woningen die worden aangeboden in de gemeenten Ede, Woudenberg, Scherpenzeel en Wageningen. Er werken 150 mensen.

Christine van den Berg is vereerd met de benoeming: ‘De woningcorporatie als instituut is zeker in deze tijd sterk in beweging, hetgeen moeilijk als uitdagend is. De opgave voor Woonstede is om het doel betaalbare huisvestiging voor haar doelgroep goed voor ogen te houden en zich aan te passen aan de nieuwe situatie zonder met alle winden mee te waaien. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’

Christine van den Berg is sinds begin 2000 advocaat en specialist in vastgoed-, huur- en aanbestedingsrecht. Zij is partner bij Legaltree. 

 

Jacoline Gortzak is nieuwe partner bij Legaltree

Jacoline Gortzak (1977) is toegetreden als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Zij stapt over van het kantoor Simmons & Simmons LLP in Amsterdam, waar zij tot 1 januari 2015 principal counsellor Corporate Commercial was. Jacoline Gortzak heeft zich sinds 2001 gespecialiseerd in het ondernemingsrecht met een focus op fusies en overnames en private equity transacties.

Antoinette Collignon lid juridisch kernteam MH17

Legaltree partner Antoinette Collignon is uitgenodigd voor het landelijk kernteam advocaten voor de rechtsbijstand in de MH17-zaak. Dit kernteam – opgericht op 13 november 2014 – is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en LSA (Vereniging Letselschadeadvocaten) en ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

‘We willen dat de belangen van de nabestaanden optimaal worden behartigd’, aldus Collignon die aan het kernteam deelneemt namens de LSA.’ Door gezamenlijk op te trekken en kennis te delen kan een beter resultaat worden behaald.’

Het kernteam MH17 bestaat naast Antoinette Collignon uit; Peter Langstraat (LSA), Veeru Mewa (ASP), Sander de Lang (ASP), Maya Spetter (ASP) en Evert Wytema (ASP). Allen advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met luchtvaartrampen. Zo behartigde Collignon de belangen van slachtoffers van de vliegtuigramp bij Schiphol met het toestel van Turkish Airlines en beschikt zij over een groot internationaal netwerk.

Doelen Kernteam MH17
Het juridisch kernteam heeft de volgende doelstellingen geformuleerd. Zij gaat onder meer:

  • afspraken maken met Malaysia Airlines over vraagstukken die rond alle schadeclaims spelen.
  • LSA en ASP-advocaten ondersteunen, die belangen van nabestaanden behartigen.
  • juridische vraagstukken rond de aansprakelijkheid van andere partijen die betrokken zijn bij de ramp nader uitdiepen.

Het team streeft verder naar internationaal samenwerking met luchtvaartrechtadvocaten die belangen van nabestaanden behartigen. Collignon; ‘Het is een zeer complexe zaak. Met het kernteam gaan wij proberen te zorgen dat de waarheid boven tafel komt, de schade volledig wordt vergoed, de aansprakelijke partijen ter verantwoording worden geroepen en ons best er voor doen om te zorgen dat een dergelijke ongeval nooit meer plaatsvindt.’   

Meer informatie: 
T +31 88 040 21 20
M +31 622 99 22 53
antoinette.collignon@legaltree.nl
www.antoinettecollignon.nl 

Zie ook: http://www.rvr.org/nl/news,2014/november/Rechtsbijstand-aan-nabestaanden-van-de-ramp-met-vl.html

Publication Legaltree in leading international copyright guide

The latest developments in the field of copyright law in the Netherlands have recently been described by Legaltree partners Marjolein Driessen and Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.
Legal experts from 23 countries/jurisdictions were selected to contribute to this guide, published by Global Legal Group Ltd in London. On the basis of 31 questions – spread across seven themes – copyright is viewed from various legal systems.
Driessen and Schmutzer were approached for the Dutch contribution. You may view their English-language contribution here .

Legaltree and expertise

Being a modern law firm, our partners share relevant expertise proactively with the market. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 offers up-to-date and practical comparative legal copyright information on the basis of a Question & Answer format, thus enabling the reader to make a proper comparison between the various legal systems worldwide. If you wish to be kept informed of relevant legal knowledge in the field of intellectual property law, such as copyright law, please send an e-mail to Olav.Schmutzer@legaltree.nl or marjolein.driessen@legaltree.nl

About the authors:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Publicatie Legaltree in toonaangevende internationale gids over auteursrecht

De actuele stand van zaken op het gebied van het auteursrecht in Nederland is recent vastgelegd door Legaltree-partners Marjolein Driessen en Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.

Juridische experts uit 23 landen/jurisdicties werden geselecteerd om bij te dragen aan deze gids, die wordt uitgegeven door Global Legal Group Ltd te Londen. Op basis van 31 vragen – verdeeld over zeven thema’s – wordt het auteursrecht vanuit verschillende rechtssystemen bezien.

Driessen en Schmutzer zijn benaderd voor het Nederlandse aandeel. U kunt hun Engelstalige bijdrage vinden op:
http://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-2015/netherlands
of klik hier voor de PDF-versie .

Legaltree en kennis
Als vooruitstrevend kantoor delen partners van Legaltree relevante kennis pro-actief met de markt. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 biedt actuele en praktische vergelijkende juridische informatie over het auteursrecht op basis van een Vraag & Antwoord-formaat. De gids biedt zo een goede vergelijking tussen verschillende juridische systemen wereldwijd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van relevante juridische kennis op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, meldt u dat dan bij Olav.Schmutzer@legaltree.nl of marjolein.driessen@legaltree.nl

Over de auteurs:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer  
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Simona Tiems geeft cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg

Op 13 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg voor de SBO opleiding “Ketenzorg en zorgnetwerken in cure, care en welzijn”.

Simona Tiems geeft cursus over instellingen en patiëntenrechten

Op 20 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over instellingen en patiëntenrechten voor de “Verkorte opleiding voor de Jurist in de zorg” van SBO.

Antoinette Collignon bij BNR en in Telegraaf over MH17-ramp

‘Het zal nog enige jaren duren voordat het echt helder is aan wie welke aansprakelijkheid toegeschreven kan worden. Veel belangrijker is nog, dat er recht wordt gedaan voor de nabestaanden’, aldus Antoinette Collignon in Juridische Zaken van BNR. Zij schreef direct na de MH17-ramp een notitie voor de Vereniging van Letselschadeadvocaten en stond tevens de Telegraaf te woord.

Luister mee op BNR

U kunt haar toelichting in de uitzending van BNR beluisteren via deze link. Het interview met Antoinette start na 11 minuten in de uitzending.

Lees de Juridische notitie voor LSA

Over de aansprakelijkheidsissues heeft Antoinette voor de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) de verhelderende notitie ‘MH17-Ramp: een aantal juridische vragen’ samengesteld. Lees hier.

Interview Telegraaf

Als internationaal expert in aansprakelijkheid en letselschade, heeft Antoinette ook een toelichting gegeven in De Telegraaf. Voor een Pdf van deze notitie, klikt u hier.

Samenwerking met Shine

Antoinette werkt nauw samen met het gerenommeerde Australische kantoor Shine dat een aantal Australische slachtoffers bijstaat.