Willemijn Lever nieuwe partner bij Legaltree

Willemijn Lever is op 1 mei 2017 toegetreden als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Zij is gespecialiseerd in het vastgoedrecht in brede zin, inclusief het (ruimtelijk) bestuursrecht en met name in het huurrecht. Lever stapt over van BRICKS Advocaten in Amsterdam, waar zij vooral werkte voor overheden, vastgoedbeleggers, makelaars en retailers. Daarvoor was zij advocaat bij Geelkerken Linskens, La Gro en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.  

Willemijn Lever over haar overstap: ‘Na al die jaren brandt het verlangen en de ambitie om het allemaal zelf te doen, vanuit mijn eigen visie op de advocatuur. Waar het mij om gaat,  is de belangen van mijn cliënten optimaal te behartigen zonder de realiteit daarbij uit het oog te verliezen. Ik denk oprecht dat ik dat het beste doe vanuit mijn eigen praktijk als zelfstandig advocaat. Ook al omdat ik veel waarde hecht aan persoonlijk contact. ‘Quality is personal’, het credo van Legaltree, is mij op het lijf geschreven. Aan de andere kant omring ik mij graag met andere professionals om het beste in elkaar naar boven te halen. Legaltree is voor mij het perfecte kantoor om deze zaken te verenigen. Eigen ondernemerschap in combinatie met samenwerking met andere gerenommeerde partners op verschillende rechtsgebieden, waarbij integriteit hoog in het vaandel staat.’

Sander Oorthuys, een van de initiatiefnemers van het in 2008 opgerichte Legaltree: ‘Willemijn combineert een enorme juridische kennis, met een sterk analytisch vermogen. Tel daarbij op de hands-on mentaliteit die haar kenmerkt, dan heb je een bijzonder waardevolle advocaat. In de eerste plaats voor haar cliënten, maar ook voor Legaltree. Haar komst geeft mede vorm aan onze ambities met betrekking tot groei en continuïteit.’

Eervol lidmaatschap IATL voor Antoinette Collignon

Tijdens de jaarvergadering van de International Academy of Trial Lawyers (IATL) op 5 april 2017, is Antoinette Collignon van advocatenkantoor Legaltree toegetreden als lid.

De beroemde Academie bestaat uit een select gezelschap van maximaal 500 leden uit de Verenigde Staten en 140 leden uit overige landen. Antoinette Collignon, gespecialiseerd in grensoverschrijdende aansprakelijkheids- en letselschadezaken, is het eerste en enige Nederlandse lid. De IATL selecteert haar leden op basis van een uitgebreid assessment van kennis en vaardigheden in de civielrechtelijke en/of strafrechtelijke praktijk. De Academie laat slechts leden toe die op het hoogste niveau werkzaam zijn. Lidmaatschap staat open voor advocaten die voor slachtoffers optreden en voor advocaten die de belangen dienen van gedaagde partijen. Screening vindt met uiterste zorgvuldigheid plaats door collega advocaten en door leden van de rechterlijke colleges. Mevrouw Collignon scoorde hierop uitzonderlijk hoog.

De International Academy of Trial Lawyers is opgericht in 1954 en richt zich op de studie van het recht in brede zin. Zij waakt over de kwaliteit van het rechtsbedrijf, draagt bij aan de sturing van de rechtsontwikkeling en is daarnaast betrokken bij bewaking van de integriteit.

Antoinette Collignon inducted into the prestigious IATL

Antoinette Collignon was recently inducted into the International Academy of Trial Lawyers (IATL) at their Annual Meeting on 5 April, 2017. 

The distinguished Academy is made up of a select group of no more than 500 fellows from the United States and 140 fellows from other countries. Antoinette Collignon, who specialises in cross-border cases involving liability and personal harm, is the first and only member from the Netherlands. The Academy seeks out, identifies, acknowledges and honors those who have achieved a career of excellence through demonstrated skill and ability in jury trials, trials before the court and appellate practice.  Members are engaged in civil practice on both the plaintiff’s and the defendant’s side of the courtroom, and the trial of criminal cases.  The Academy invites only lawyers who have attained the highest level of advocacy.  A comprehensive screening process identifies the most distinguished members of the trial bar by means of both peer and judicial review.  Ms. Collignon has been evaluated by her colleagues and the judges in her jurisdiction and has been highly recommended by them as possessing these qualifications and characteristics.

Chartered in 1954, the Academy’s general purposes are to cultivate the science of jurisdiction, promote reforms in the law, facilitate the Administration of Justice, and elevate the standards of integrity, honour and courtesy in the legal profession.  

Vandaag verschenen: ‘Reclame’, deel 4 van IE in Bedrijf

Reclame , deel 4 van IE in Bedrijf is een must read voor ondernemers, bedrijven én de reclame-industrie.

Na drie succesvolle eerdere delen verschijnt vandaag ‘Reclame’, deel 4 in de achtdelige reeks over intellectueel eigendom (‘IE’) uitgegeven door Legaltree Publishers. Geen theoretische beschouwingen, maar net als de eerste delen, een écht praktisch handboek voor iedereen die geen risico’s wil nemen als het gaat om de bescherming en het gebruik van intellectueel kapitaal

Juridische expertise helder uiteengezet 

Dit nieuwe deel van IE in Bedrijf is het eerste en enige boek over reclame dat zo volledig alle juridische aspecten belicht. Opnieuw geschreven in de inmiddels bekende begrijpelijke taal en vol met aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dat reclame een sterk visueel gericht vakgebied is, vindt z’n weerslag in dit boek. De cases worden ruimschoots door beelden ondersteund. Mede daardoor is dit deel aanmerkelijk dikker geworden. De auteurs, Marjolein Driessen (advocaat/partner bij Legaltree en IE-specialist) en Theo-Willem van Leeuwen (merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor), zijn er opnieuw in geslaagd juridische expertise te vertalen in direct bruikbare en toepasbare tips voor iedereen die met reclame te maken heeft en die wil weten waar de juridische grenzen liggen. Een hoofdstuk over misleidende reclame in de voedingsindustrie is geschreven door gastauteur Irene Verheijen-Scholten, een expert op dit gebied en eveneens advocaat/partner bij Legaltree. 

Reclame raakt de identiteit van merken en bedrijven

Reclame is niet weg te denken uit ons leven. We worden er dag in dag uit en vrijwel overal mee geconfronteerd. Dus ook in de juridische praktijk. Reclame raakt de identiteit van merken en bedrijven. Juist daarom zijn zaken op dit gebied voor betrokkenen vaak zwaarwegend. En ook daarom valt er over reclame meer te schrijven dan er in een boek past. In IE in Bedrijf – Reclame gaan Driessen en Van Leeuwen in op de belangrijkste onderwerpen, zoals vergelijkende en misleidende reclame, de regels die gelden bij online media, gebruik van portretten of characters , inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing . Het boek staat, nog meer dan de eerste drie delen van IE in Bedrijf , boordevol praktijkvoorbeelden, tips en fabels. IE in Bedrijf – Reclame is hierdoor onmisbaar voor zowel ondernemingen die hun intellectueel eigendom willen beschermen, als voor de reclame-industrie zelf. Wegwijzer in een woud van regelgeving Merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, portretrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht. Het intellectuele eigendomsrecht dat een grote rol speelt in reclame, omvat een verzameling wettelijke regelingen waar veel ondernemers niet meer uit komen. Het oerwoud lijkt vaak ondoorgrondelijk. Dit heldere handboek verschaft echter waar mogelijk duidelijkheid. “Het komt veel voor dat geen juridisch advies wordt ingewonnen of dat advies wordt gegeven door juristen die geen specialist zijn op dit gebied. Dat leidt regelmatig tot verkeerde adviezen en onnodige rechtszaken die veel energie, tijd en geld kosten. Dat willen we met deze serie boeken helpen voorkomen.” , aldus de auteurs. 

Het boek is als eBook gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hard copy versie is vanaf ongeveer 15 mei a.s. te bestellen via Bol.com. 

Antoinette Collignon inducted into the International Academy of Trial Lawyers

On 7 April Antoinette Collignon will be inducted into the International Academy of Trial Lawyers in San Diego, California.

Tamara Novakovski partner bij Legaltree

Tamara Novakovski (1978) is per 1 februari 2017 toegetreden als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Zij is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Novakovski stapt over van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn in Den Haag, waaraan zij sinds 2005 als advocaat verbonden was, en werkte voor ondermeer ministeries, lagere (semi-)overheden, verzekeraars en bedrijven, waaronder beursgenoteerde vennootschappen.

Tamara Novakovski over haar overstap: Na elf mooie jaren bij Pels Rijcken kwam bij Legaltree alles samen waarmee ik een nieuw hoofdstuk in mijn carrière wil vullen. Om te beginnen de vrijheid om zelfstandig en naar eigen inzicht mijn praktijk op het gebied van aansprakelijkheid, schade en litigation in te vullen en uit te bouwen. Verder de mogelijkheid om in samenwerking met gerenommeerde partners juridisch-inhoudelijk uitdagende zaken voor interessante cliënten te behandelen en tot slot een professionele omgeving waar kwaliteit en service worden gecombineerd met flexibiliteit en een persoonlijke aanpak.

Sander Oorthuys, een van de initiatiefnemers van het in 2008 opgerichte Legaltree: ‘We zijn bijzonder blij met haar partnerschap. Een echte aanwinst. Tamara’s vermogen om zich te verplaatsen in de positie en belangen van alle betrokken partijen maakt haar tot een advocaat die zich onderscheidt. Haar komst is niet alleen een kwalitatieve impuls, maar is ook belangrijk uit oogpunt van groei en continuïteit. De sectie aansprakelijkheidsrecht is nu, samen met Antoinette Collignon, weer op volle sterkte.

Over Legaltree

Legaltree wordt gevormd door 23 partners die – individueel en als team – maatwerk leveren aan nationale en internationale cliënten. Legaltree bestaat exclusief uit advocaten met minimaal 10 jaar ervaring. Legaltree heeft vanaf de start in 2008 een unieke organisatiestructuur en -cultuur, waarin de vrijheid om te excelleren voor de advocaten en persoonlijk contact met de cliënten centraal staan. Legaltree garandeert cliënten 100% aandacht op partnerniveau en verzekert een uitstekende kwaliteit van dienstverlening. Legaltree streeft naar de hoogste klanttevredenheid in Nederland en werkt onder het motto ‘Quality is personal’.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Legaltree, Mr. A. Oorthuys, Rapenburg 83, 2311 GK Leiden / Postbus 4023, 2301 RA Leiden, sander.oorthuys@legaltree.nl, www.legaltree.nl, tel.: 088 040 21 02.

1 december 2016: Marjolein Driessen spreekt op het congres ‘Technolawgy: de kracht van de technologische macht’

Legaltree partner Marjolein Driessen spreekt op het congres ‘Technolawgy: de kracht van de technologische markt’ van de Juridische Faculteitsvereniging Grotius over 3D-printen in relatie tot intellectuele eigendomsrechten: http://www.jfvgrotiuscongres.nl/32972/Programma

Simona Tiems: Nieuwe wet uitwisseling cliëntgegevens is goed compromis

De Eerste Kamer heeft op 4 oktober ingestemd met de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. In 2011 stemde de Eerste Kamer nog tegen een wet inzake een landelijk elektronisch patiëntendossier. Wat is er veranderd?’

Meer info hier: https://www.zorgvisie.nl/ICT/Verdieping/2016/10/Nieuwe-wet-uitwisseling-clientgegevens-is-goed-compromis/

Antoinette Collignon geeft cursus over Europees recht en verkeersongevallen

Antoinette Collignon geeft op dinsdag 8 november 2016 cursus met als titel:  Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief.

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu? Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Aspecten die centraal staan tijdens de themamiddag:

  • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
  • Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)?
  • Welke rechter is bevoegd?
  • Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags Verkeersongevallen Verdrag)
  • Wat zijn de juridische en schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens belangenbehartiger?
  • Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het Waarborgfonds en Groene kaart Bureau?

Bescherming benadeelden

Hoe zit het precies met de bescherming van de benadeelde bij een internationaal verkeersongeval? Wie kan de benadeelde in de gegeven omstandigheden aanspreken? Op welke bescherming kan hij aanspraak maken? En hoe wordt de schade daarna ten laste gebracht van de (verzekeraar van de) aansprakelijke?