CBb verlaagt boetes eerstejaars plantuienkartel – Legaltree staat teler bij

In een belangrijke uitspraak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 6 oktober 2016 geoordeeld dat de daadwerkelijke gevolgen van een kartel moet worden betrokken bij de hoogte van een boete. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt in zijn uitspraak van vandaag dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ten onrechte de daadwerkelijke gevolgen van het kartel buiten beschouwing heeft gelaten. De overtreding van het kartelverbod bestond uit een afspraak tussen een zevental telers om een deel van de ingezaaide arealen eerstejaars plantuien om te ploegen om daarmee de productie te beperken. De telers hebben de afspraak niet ontkend, maar hebben er op gewezen dat zij overproductie wilden voorkomen en dat de afspraak geen effect op de markt heeft gehad. 

Het College oordeelt in zijn uitspraak dat ACM terecht boetes heeft opgelegd omdat met de afspraak het kartelverbod is overtreden. Het College oordeelt ook dat de overtreding minder ernstig is dan ACM had aangenomen. De daadwerkelijke effecten op de markt hadden bij het vaststellen van de hoogte van de boetes een rol moeten spelen. Een van die effecten is het feit dat de plantuien ten tijde van de afspraak net op, of onder de kostprijs werden verkocht. ACM was bij de vaststelling van de boetes alleen uitgegaan van de potentiële gevolgen die de afspraak zou kunnen hebben.

Door deze uitspraak komen de boetes voor twee telers ongeveer een kwart lager uit dan ACM had opgelegd. 
Legaltree stond één van deze twee telers bij.

Meer over deze zaak:

Rechtspraak.nl
Persbericht CBb

De WKKGZ, what’s new?

Simona Tiems en Carolien van Weering in Leading Lawyers Gezondheidsrecht Magna Charta, juni 2016.

Legaltree presenteert het derde deel van ‘IE in Bedrijf’ – dé serie handboeken over intellectueel eigendom voor ondernemers en bedrijven

Na het succes van ‘Handelsnamen en Merken’ en ‘Bescherming van ideeën’ verschijnt vandaag ‘Vormgeving’, het nieuwste deel in een 8-delige reeks over intellectueel eigendom (‘IE’) uitgegeven door Legaltree Publishers. Geen naslagwerk voor in de boekenkast om daar nooit meer uit te komen, maar net als de eerste delen, een écht praktisch handboek voor iedereen die geen risico’s wil nemen als het gaat om de bescherming van intellectueel kapitaal.

 Juridische expertise in de taal van de gebruiker

Ook dit nieuwe deel van IE in Bedrijf is weer geschreven in begrijpelijke taal en staat vol met visueel ondersteunde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De auteurs, Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en IE-specialist en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor, rekenen af met hardnekkige fabels en geven tegelijk bruikbare en direct toepasbare tips ter bescherming van intellectueel eigendom.

Vormgeving is beeldbepalend en daardoor kwetsbaar

In deel 3 van IE in Bedrijf – ‘Vormgeving’ gaan Driessen en Van Leeuwen in op de bescherming van zowel grafische vormgeving als productvormgeving. Vooral via het zogenaamde modellenrecht, maar ook de belangrijkste aspecten van het auteursrecht en merkenrecht komen aan bod. Inbreuk op het ontwerp van ondermeer meubels, kleding, verpakkingen, grafische vormgeving en functioneel (industrieel) design wordt besproken. ‘Vormgeving’ is hierdoor niet alleen van groot belang voor ondernemingen die hun intellectueel eigendom willen beschermen, maar ook voor bijvoorbeeld (grafisch) vormgevers, designers en fotografen.  

Onmisbare wegwijzer in een woud van regelgeving

Het intellectuele eigendomsrecht is een bonte verzameling van wettelijke regelingen op het gebied van creativiteit zoals modellenrecht, auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Voor ondernemers is het vaak ondoenlijk om de juiste weg te vinden in het oerwoud van regelingen en deze optimaal toe te passen. “Het komt veel voor dat geen juridisch advies wordt ingewonnen of dat advies wordt gegeven door juristen die geen specialist zijn op dit gebied. Dat leidt regelmatig tot verkeerde adviezen en onnodige rechtszaken die veel energie, tijd en geld kosten. Daar willen we met deze uitgave graag iets aan doen”, aldus de auteurs.

Het boek is als eBook gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hardcopy versie is vanaf ongeveer 15 juni a.s. te bestellen via Bol.com.

Marjolein Driessen is spreker op het IE Symposium Zeist: ‘3D-printen: de technologische mogelijkheden en juridische uitdagingen’

Marjolein is door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) gevraagd om op het IE Symposium Zeist op 16 maart a.s. te spreken over de fascinerende technologie 3D-printen en daarbij in te gaan op de mogelijke risico’s die (gaan) spelen voor houders van intellectuele eigendomsrechten. Zie: http://www.aippi.nl/nl/symposium.htm

Marjolein Driessen is guest spreaker at the Intellectual Property Symposium entitled ‘3D printing: Technological possibilities and legal challenges’

Marjolein Driessen will speak at the Intellectual Property Symposium in Zeist on 16th March about 3D printing and the possible repercussions for holders of intellectual property rights. More info in Dutch here: http://www.aippi.nl/nl/symposium.htm

Antoinette Collignon geeft een lezing met als titel Europees letselschade en de advocaat

Op 5 okt geeft Antoinette Collignon een lezing met als titel Europees letselschade en de advocaat als. De lezing vindt plaats van 14.15 – 15.00 uur en is onderdeel van het programma van het 9e Gronings Letselschadecongres. Meer info hier.

Antoinette Collignon geeft een lezing met als titel Europees recht en verkeersongevallen

 

Op dinsdag 10 november 2015 geeft Antoinette Collignon een lezing met als titel Europees recht en verkeersongevallen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief. Locatie: Amrâth Hotel Maarsbergen, Maarsbergen. Meer info hier.

Marjolein Westerbeek treedt toe als partner bij Legaltree

Marjolein Westerbeek (1980) is op 1 september 2015 toegetreden als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Zij is gespecialiseerd in individueel en collectief (internationaal) arbeidsrecht. Westerbeek stapt over van Kennedy Van der Laan in Amsterdam, waar zij sinds 2004 advocaat arbeidsrecht was en overwegend grote werkgevers adviseerde. Bijzondere focus ligt op (internationale) reorganisaties, collectief ontslag en vraagstukken met betrekking tot gelijke behandeling.

Marjolein Westerbeek over haar overstap: ‘Ik vond het tijd om na ruim tien jaar mijn gezichtsveld te verruimen. Dan ga je op zoek naar een omgeving waar je kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. Legaltree is een kwalitatief hoogstaand en professioneel kantoor met een structuur die zich kenmerkt door hoge betrokkenheid van de partners en een focus op direct en persoonlijk contact met de cliënt. Daar ligt ook mijn hart en mijn kracht. Het motto ‘quality is personal’ is voor mij veelzeggend. Bovendien spreekt het ondernemerschap in combinatie met samenwerking met andere gerenommeerde partners op verschillende rechtsgebieden mij aan. Een uitstekende basis om ook grotere cliënten professionele, persoonlijk en full service te kunnen bieden.’

Sander Oorthuys: ‘We zijn bijzonder blij met haar komst. Marjolein neemt niet alleen veel ervaring en talent met zich mee, maar ze geeft ook invulling aan onze ambitie om alle posities dubbel of driedubbel te bezetten. Met haar komst hebben we drie specialisten in de praktijkgroep arbeidsrecht. Waarmee we onze relaties niet alleen topkwaliteit maar ook topcontinuïteit kunnen garanderen’.Publication Legaltree in leading international trademark guide

The current state of affairs in the field of trademark law in the Netherlands has recently been described by Legaltree partner Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2015. 

Legal experts from 42 countries/jurisdictions were selected to contribute to this guide, published by Global Legal Group Ltd in London. On the basis of various questions – spread across 17 themes – trademark law is viewed from various legal systems.  

Schmutzer was responsible for the Dutch contribution. You may view his English-language contribution here.

Legaltree and expertise 

Being a modern law firm, our partners share relevant expertise proactively with the market. The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2015 offers up-to-date and practical comparative legal trademark information on the basis of a Question & Answer format, thus enabling the reader to make a proper comparison between the various legal systems worldwide. If you wish to be kept informed of relevant legal knowledge in the field of intellectual property law, such as trademark law, please send an e-mail to Olav.Schmutzer@legaltree.nl.

About the authors: http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer

Publicatie Legaltree in toonaangevende internationale gids over merkenrecht

De actuele stand van zaken op het gebied van het merkenrecht in Nederland is vastgelegd door Legaltree-partner Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2015.

Juridische experts uit 42 landen/jurisdicties werden geselecteerd om bij te dragen aan deze gids, die wordt uitgegeven door Global Legal Group Ltd te Londen. Op basis van diverse vragen – verdeeld over 17 thema’s – wordt het merkenrecht op praktische wijze vanuit verschillende rechtssystemen bezien.

Schmutzer behandelt het Nederlandse deel. U kunt zijn Engelstalige bijdrage vinden op  ICLG. Hieronder treft u de PDF versie aan.

Legaltree en kennis

Als vooruitstrevend kantoor delen partners van Legaltree relevante kennis pro-actief met de markt. The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2015 biedt actuele en praktische vergelijkende juridische informatie over het auteursrecht op basis van een Vraag & Antwoord-formaat. De gids biedt zo een goede vergelijking tussen verschillende juridische systemen wereldwijd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van relevante juridische kennis op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, zoals het merkenrecht, meldt u dat dan bij Olav.Schmutzer@legaltree.nl.

Over de auteurs

http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer