Publicatie Legaltree in toonaangevende internationale gids over auteursrecht

De actuele stand van zaken op het gebied van het auteursrecht in Nederland is recent vastgelegd door Legaltree-partners Marjolein Driessen en Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.

Juridische experts uit 23 landen/jurisdicties werden geselecteerd om bij te dragen aan deze gids, die wordt uitgegeven door Global Legal Group Ltd te Londen. Op basis van 31 vragen – verdeeld over zeven thema’s – wordt het auteursrecht vanuit verschillende rechtssystemen bezien.

Driessen en Schmutzer zijn benaderd voor het Nederlandse aandeel. U kunt hun Engelstalige bijdrage vinden op:
http://www.iclg.co.uk/practice-areas/copyright/copyright-2015/netherlands
of klik hier voor de PDF-versie .

Legaltree en kennis
Als vooruitstrevend kantoor delen partners van Legaltree relevante kennis pro-actief met de markt. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 biedt actuele en praktische vergelijkende juridische informatie over het auteursrecht op basis van een Vraag & Antwoord-formaat. De gids biedt zo een goede vergelijking tussen verschillende juridische systemen wereldwijd. Wilt u op de hoogte gehouden worden van relevante juridische kennis op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, zoals het auteursrecht, meldt u dat dan bij Olav.Schmutzer@legaltree.nl of marjolein.driessen@legaltree.nl

Over de auteurs:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer  
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Publication Legaltree in leading international copyright guide

The latest developments in the field of copyright law in the Netherlands have recently been described by Legaltree partners Marjolein Driessen and Olav Schmutzer in The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015.
Legal experts from 23 countries/jurisdictions were selected to contribute to this guide, published by Global Legal Group Ltd in London. On the basis of 31 questions – spread across seven themes – copyright is viewed from various legal systems.
Driessen and Schmutzer were approached for the Dutch contribution. You may view their English-language contribution here .

Legaltree and expertise

Being a modern law firm, our partners share relevant expertise proactively with the market. The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 offers up-to-date and practical comparative legal copyright information on the basis of a Question & Answer format, thus enabling the reader to make a proper comparison between the various legal systems worldwide. If you wish to be kept informed of relevant legal knowledge in the field of intellectual property law, such as copyright law, please send an e-mail to Olav.Schmutzer@legaltree.nl or marjolein.driessen@legaltree.nl

About the authors:
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/olav-schmutzer
http://www.iclg.co.uk/firms/legaltree/marjolein-driessen

Simona Tiems geeft cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg

Op 13 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over de juridische aspecten bij ketenzorg voor de SBO opleiding “Ketenzorg en zorgnetwerken in cure, care en welzijn”.

Simona Tiems geeft cursus over instellingen en patiëntenrechten

Op 20 november 2014 geeft Simona Tiems een cursus over instellingen en patiëntenrechten voor de “Verkorte opleiding voor de Jurist in de zorg” van SBO.

Antoinette Collignon bij BNR en in Telegraaf over MH17-ramp

‘Het zal nog enige jaren duren voordat het echt helder is aan wie welke aansprakelijkheid toegeschreven kan worden. Veel belangrijker is nog, dat er recht wordt gedaan voor de nabestaanden’, aldus Antoinette Collignon in Juridische Zaken van BNR. Zij schreef direct na de MH17-ramp een notitie voor de Vereniging van Letselschadeadvocaten en stond tevens de Telegraaf te woord.

Luister mee op BNR

U kunt haar toelichting in de uitzending van BNR beluisteren via deze link. Het interview met Antoinette start na 11 minuten in de uitzending.

Lees de Juridische notitie voor LSA

Over de aansprakelijkheidsissues heeft Antoinette voor de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) de verhelderende notitie ‘MH17-Ramp: een aantal juridische vragen’ samengesteld. Lees hier.

Interview Telegraaf

Als internationaal expert in aansprakelijkheid en letselschade, heeft Antoinette ook een toelichting gegeven in De Telegraaf. Voor een Pdf van deze notitie, klikt u hier.

Samenwerking met Shine

Antoinette werkt nauw samen met het gerenommeerde Australische kantoor Shine dat een aantal Australische slachtoffers bijstaat.

Mark Lim is toegetreden als partner bij Legaltree

Mark Lim (1975) is toegetreden als partner bij Legaltree. Mark is sinds 2001 specialist in civiel bouwrecht. Hij stapt over van het Haagse advocatenkantoor BarentsKrans N.V., waar hij partner was van de sectie vastgoed.

Mark Lim heeft een grote expertise op het gebied van zowel de Grond-, Weg- en Waterbouw als de Burgerlijke & Utiliteitsbouw. Zijn specialisme ligt niet alleen in het procederen in uiteenlopende bouwgeschillen (voor de burgerlijke rechter en voor arbitrage instituten), maar ook in het adviseren over uiteenlopende overeenkomsten (zoals traditionele en geïntegreerde aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten en overeenkomsten met adviseurs).

Mark was sinds 2010 verbonden aan het Haagse advocatenkantoor BarentsKrans N.V. Daaraan voorafgaand was hij werkzaam bij Severijn Hulshof Advocaten en CMS Derks Star Busmann N.V. Mark Lim adviseert, treedt op en procedeert namens aannemers, opdrachtgevers, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

‘Mark is een bijzonder gespecialiseerde advocaat met ruim 13 jaar ervaring in zijn rechtsgebied. Hij behoort zonder twijfel tot de top in zijn specialisme’, stelt Sander Oorthuys, mede-oprichter van Legaltree, die deze versterking voor de praktijkgroep Bouwrecht, Vastgoed en Huur bij Legaltree verwelkomt.

Christine van den Berg: docent op “De Bouwrecht Dag”

Op donderdag 25 september vindt op de SS Rotterdam in Rotterdam “De Bouwrecht Dag” plaats, bedoeld voor advocaten en (bouw)juristen. Legaltree-advocaat Christine van den Berg laat op deze dag – met vier collega’s – diverse actuele aspecten op het gebied van het Bouwrecht de revue passeren. Aan het einde van de dag vindt een paneldiscussie plaats waarbij vraag en antwoord met de deelnemers centraal staan. “De Bouwrecht Dag” wordt georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk.

Er worden vijf essentiële thema’s behandeld. Christine van den Berg gaat in op het thema: Korting / boete binnen de aannemingsovereenkomst, de(on)mogelijkheid van matiging, wijze van berekening en tot slot het leerstuk van het retentierecht.

Kennis en ‘tips & tricks’

Christine: “ Aan de orde komt onder meer: de boete / korting in de aannemingsovereenkomst oftewel de boete bij te late oplevering van het werk. De functie van het beding in relatie tot de (on)mogelijkheid van matiging, de lijn die in de jurisprudentie is uitgezet, waarbij de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage zal worden afgezet tegen die van de Burgerlijke Rechter. Wat is de lijn anno nu. Verder ga ik in op het inroepen van het retentierecht, de voorwaarden waaronder, de discussie omtrent de vraag wie de feitelijke macht heeft, het retentierecht van de onderaannemer en wat tips en tricks.”

Voor inschrijven of meer informatie, zie hier.
Voor meer informatie over Christine van den Berg, zie hier.

Antoinette Collignon geeft cursus Europees recht en verkeersongevallen

Dinsdag 18 november 2014 – Amrâth Hotel Maarsbergen, Maarsbergen (Utrecht): Europees recht en verkeersongevallen. Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief. Zie hier.

Per 1 juli treedt Marleen de Putter toe als partner bij Legaltree

Per 1 juli treedt Marleen de Putter (1979) toe als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Marleen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen de Putter stapt over van het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.

Marleen de Putter treedt toe als partner bij Legaltree

Per 1 juli treedt Marleen de Putter (1979) toe als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Marleen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen de Putter stapt over van het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.