Per 1 juli treedt Marleen de Putter toe als partner bij Legaltree

Per 1 juli treedt Marleen de Putter (1979) toe als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Marleen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen de Putter stapt over van het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.

Marleen de Putter treedt toe als partner bij Legaltree

Per 1 juli treedt Marleen de Putter (1979) toe als partner bij advocatenkantoor Legaltree. Marleen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en mededingingsrecht. Marleen de Putter stapt over van het Rotterdamse advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals N.V.

ABC Nova kiest Legaltree als juridisch partner

ABC Nova heeft Legaltree gekozen als vaste partner voor juridische dienstverlening. Legaltree gaat ABC Nova versterken bij de behandeling van complexe juridische vraagstukken rond het realiseren van optimale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Met Legaltree als specialistisch advocatenkantoor in vastgoed-, huur- en aanbestedingsrecht en in andere rechtsgebieden, verzekert ABC Nova haar relaties van directe toegang tot advocaatdiensten. ABC Nova brengt praktijkervaring in bij vraagstukken van Legaltree.

“Om up-to-date te blijven, om iedere dag de lat weer een stuk hoger te leggen en verder te bouwen aan onze kennis, ervaring en service, heb je professionele partners nodig. Legaltree is een advocatenkantoor, dat exclusief uit partners bestaat; advocaten met meer dan 10 jaar ervaring. Legaltree vormt met haar unieke expertise een bijdrage aan onze kwaliteitsdiensten”, stelt mr. Richard de Boer MRE, vastgoedjurist van ABC Nova.

“We zijn er trots op dat we ABC Nova en haar relaties duurzaam mogen ondersteunen. De innovatieve visie van ABC Nova sluit perfect aan op Legaltree. Ook wij geloven in de kracht van synergie tussen organisatie, mens en omgeving”, stelt Christine van den Berg, partner van Legaltree .

Uitdagend
Het praktisch en juridisch begeleiden en behartigen van belangen vormt een essentieel onderdeel van de voorbereidende planvorming, projecten en activiteiten van ABC Nova. Het is de uitdaging om dit kwalitatief hoogwaardig uit te voeren, met inachtneming van de belangen van opdrachtgevers en hun wederpartijen.

Over ABC Nova, Richard de Boer
ABC Nova is sinds november 2013 de nieuwe naam van de fusiepartners Smitshoek Melles & Partners en ABC Management Groep. De letters ABC geven aan dat de organisatie over een solide traditionele basis van expertise en ervaring beschikt; Nova staat voor vernieuwing, inspiratie en synergie. ABC Nova organiseert optimale woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Jaarlijks organiseert zij ‘De Gouden Kikker Award’: een prijs die de ontwikkeling van duurzaam bouwen stimuleert.

Richard de Boer, vastgoedadviseur en -jurist en  is specialist in op het terrein van juridische vraagstukken rond ontwikkeling en verkoop van vastgoed, alsmede met betrekking tot het tot stand komen van bouw- en aannemingsovereenkomsten. Hij heeft aanzienlijke ervaring met de praktische, organisatorische en juridische aspecten van aanbesteding. “Het is van groot belang altijd evenwicht te bereiken tussen recht en praktijk”, aldus Richard de Boer, “de klant wil zijn doel bereiken, en wij ondersteunen daarbij met kennis en ervaring”. Zie voor meer informatie: www.abcnova.nl

Olav Schmutzer is nieuwe partner bij Legaltree

Per 1 mei treedt Olav Schmutzer (1976) toe als partner bij het advocatenkantoor Legaltree. Olav is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met een focus op merken, auteursrechten, modellen, handelsnamen en slaafse nabootsing. Hij heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen op dit gebied, zowel voor nationale als Europese gerechten, als ook in oppositieprocedures.

Olav Schmutzer is nieuwe partner bij Legaltree

Per 1 mei treedt Olav Schmutzer (1976) toe als partner bij het advocatenkantoor Legaltree. Olav is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met een focus op merken, auteursrechten, modellen, handelsnamen en slaafse nabootsing. Hij heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen op dit gebied, zowel voor nationale als Europese gerechten, als ook in oppositieprocedures.

Legaltree: ‘3D-printen maakt herziening van regels nodig’

3D-printen levert niets dan voordelen op, zo lijkt het. Deze nieuwe industriële revolutie gaat conflicten over intellectuele eigendomsrechten (IE) teweeg brengen, stelt Marjolein Driessen van Legaltree, vandaag in Het Financieele Dagblad. ‘Het lijkt nu nog onschuldig, maar 3D-printen brengt grote risico’s met zich mee. Bedrijven zullen een manier moeten vinden om het aantrekkelijk te maken voor consumenten om legale 3D-prints aan te schaffen. Het auteurs-, merken-, modellen- en octrooirecht, zijn aan een update toe.” Lees het complete artikel hier.

Linda Mantel is nieuwe partner bij Legaltree

Per 1 maart is Linda Mantel toegetreden als partner bij Legaltree. Linda Mantel is specialist in ondernemingsrecht, met een focus op fusies en overnames en commerciële contracten. Vlak voor haar overstap naar Legaltree is Linda als interim Legal Counsel betrokken geweest bij de overname van televisieproducent Eyeworks door Warner Bros (onderdeel Time Warner). Van 2004 tot 2013 was Linda werkzaam als advocaat bij NautaDutilh. Bij Legaltree zal Linda haar ondernemingsrechtelijke praktijk verder uitbouwen.

Marjolein Driessen wordt vaste juridisch adviseur voor Dutch Design Starter

Legaltree-partner Marjolein Driessen is als juridisch adviseur toegevoegd aan het team van Dutch Design Starter, een stichting die als doel heeft Nederlandse ontwerpers op alle manieren te ondersteunen bij de weg van prototype naar productie van hun ontwerpen, via crowdfunding: Dutch Design Starter

Gaat de goodwill in rook op volgend jaar?

Als medisch specialisten geen zelfstandig ondernemer meer mogen zijn, kunnen zij fluiten naar hun goodwill. Tenzij ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid nemen. Nog even wil de fiscus vrijgevestigde medisch specialisten aanmerken als “echte” ondernemers, mits zij de model toelatingsovereenkomst hebben getekend en deze naleven. mr. S.F. Tiems

Lees volledige artikel hier.

Artikel Zorgvisie, klik hier

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van NVM

De Hoge Raad heeft op 24 januari 2014 het cassatieberoep van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 30 maart 2010 verworpen. Voor het mededingingsrecht is wellicht het belangrijkste nieuws dat de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof in stand heeft gelaten dat besluiten van ondernemingsverenigingen ook onder het kartelverbod vallen als dergelijke besluiten betrekking hebben op een markt waarop de leden van de ondernemingsvereniging niet actief op zijn. Met deze zaak is de lange juridische strijd over de toepassing en reikwijdte van het mededingingsrecht beslecht in het voordeel van de curator die de zaak aanhangig had gemaakt en zich daarbij liet bijstaan door enkele advocaten waaronder Legaltree-partner mr. dr. J.J.M. Sluijs.

Lees volledige artikel hier.
Artikel NRC Handelsblad, klik hier.