7 januari: masterclass “Juridische aspecten bij ketenzorg”

Simona Tiems geeft op 7 januari 2014 een masterclass “Juridische aspecten bij ketenzorg” bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

‘Bilateraaltje’ kan bedrijf over grens beschermen tegen vijandige overheid

Investeren in het buitenland kan eindigen in een nachtmerrie. Venezuela, waar presidenten Nicolás Maduro sinds kort per decreet regeert, is een berucht voorbeeld. Een scenario met onteigening van fabrieken en vergunningen die uitblijven, doemt op. In zo’n situatie kan een bilateraal investment treaty (BIT) bedrijven bescherming bieden.

Nederland sloot met bijna honderd landen een BIT, ook wel investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) genoemd, waarin de ene staat belooft de investeringen uit de andere staat ‘eerlijk’ en ‘redelijk’ te behandelen. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een arbitragetribunaal – bestaand uit drie onafhankelijke arbiters – en vrijwel overal worden geëxecuteerd.

In een recente uitspraak over een slepende zaak tussen Nederlandse venootschappen van oliereus ConocoPhillips en Venezuela, beslisten een scheidsgerecht van onafhankelijke arbiters dat de republiek te kwader trouw met investeerders had onderhandeld over een schadevergoeding na nationalisatie in 2007.

De onteigening van projecten en installaties leverde volgens de internationale arbiters niet alleen een schade op van €5 mrd, maar is ook in strijd met een overeenkomst inzake investeringsbescherming tussen Nederland en Venuzuela. Het scheidsgerecht zal de door Venezuela te betalen schadevergoeding binnenkort zelf vaststellen.

Venezuela zegde deze beschermingsovereenkomst met Nederland weliswaar vijf jaar terug op, maar dit heeft geen gevolgen voor investeringen die vóór november 2008 zijn gedaan. En de arbitrageaanvraag van ConocoPhillips dateert van november 2007.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt het aantal BIT’s toe. Het wereldwijde netwerk omvat er circa drieduizend. Het ministerie werkt aan een nieuwe BIT tussen Nederland and Irak, waar Shell onlangs een investering aankondigde van €11 mrd in een petrochemische fabriek.

Het aantal arbitragezaken loopt volgens advocaat Max van Leyenhorst van kantoor Legaltree echter niet in de pas met het aantal afgesloten beschermingsovereenkomsten. Ondernemers en advocaten zijn slecht op de hoogte van investeringsarbitrage, concludeert hij. ‘Bedrijven laten honderden miljoenen liggen.’

Maar onwettenheid is niet de enige reden voor te terughoudendheid. Een arbitragezaak aanspannen op grond van een BIT tussen staten kost een bedrijf al snel €500.000. En hoewel een claim volgens Van Leyenhorst kan oplopen tot €1 mrd, zijn ondernemers bang voor imagoschade.

BIT’s kennen het gelijkheidsbeginsel. Buitenlandse investeerders mogen niet nadeliger behandeld worden dan binnenlandse investeerders. Hiernaast geldt een ‘breed overheidsbegrip’. Een investeerder die bijvoorbeeld in Mexico onteigend wordt door lokale autoriteiten kan zijn zaak rechtstreeks aanhangig maken tegen de centrale Mexicaanse overheid. Hij hoeft niet te procederen tegen de lokale gemeente.

Behalve in Zuid-Amerika lopen veel investeringsgeschillen in Oostelijk Europa. Klassiek voorbeeld is de casus Eureko (thans Achema) versus Polen. Eureko was voor twee derde eigenaar van de Poolse verzekeraar PZU en wilde dit voormalige staatsbedrijf naar de beurs brengen. Opeenvolgende Poolse regeringen frustreerden dit voornemen. Via investeringsarbitrage werd na jaren een schikking bereikt met een financiële exit. Eureko kreeg ruim € 4 mrd toegewezen, wat de netto winst over 2009 verhoogde met ruim €1 mrd.

Kritiek op de BIT’s komt van non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Volgens hen zijn de overeenkomsten in juridische zin doorgaans te ruim geformuleerd, wat vaak in het voordeel van investeerders uitpakt. De kosten van verweer die staten moeten maken wegens arbitrageverzoeken van bedrijven lopen in de miljoenen, hetgeen te koste gaat van ander beleid, adus de ngo’s.

Bert Koopman

Dit artikel is verschenen in Het Financieele Dagblad van 12 december 2013, pagina 17. Auteursrecht is voorbehouden aan het Financieele Dagblad.

Nieuwe partner bestuursrecht: Irene Scholten-Verheijen

Per 1 augustus 2013 is Irene Scholten-Verheijen toegetreden tot het team van Legaltree. Scholten is gespecialiseerd in bestuursrecht en gereguleerde markten, met de nadruk op levensmiddelen- en farmaceutisch recht.

Na haar studie Nederlands Recht begon zij haar loopbaan als beleidsmedewerker en juridisch adviseur bij telecomtoezichthouder OPTA. Sinds 2002 werkt zij in de advocatuur. Zij werkte achtereenvolgens bij Van Mens & Wisselink, Dijkstra en Voermans en VMW Taxand.

Irene publiceert veelvuldig. Daarnaast treedt zij vaak op als gastdocent, onder andere aan de Universiteit Wageningen en de op Nyenrode Business Universiteit.

Met de komst van Irene beschikt Legaltree over drie in bestuursrecht gespecialiseerde partners, die tezamen het volledige werkveld bestrijken.

Legaltree lawyer Antoinette Collignon receives International Award from AAJ

Thursday, August 1st, San Francisco: The American Association for Justice (AAJ) awarded Antoinette Collignon, partner of the Dutch law firm Legaltree, with the ‘International Trial Lawyer Leadership Award’ at the annual convention of the AAJ in San Franciso on July 22nd. Collignon has been awarded for her important contributions to personal injury law within Europe.

Says Mary Alice McLarty, president of the AAJ: ‘Collignon is an advocate for the cause of civil justice, both in her international practice and in her role as President of PEOPIL, the Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers. She is an extraordinarily experienced and tenacious injury lawyer.’

Collignon is a partner of the Dutch law firm Legaltree. She specialises in cross-border personal injury cases and works closely together with other renowned international law firms in Europe and the USA. McLarty: ‘She was one of the people who inspired the foundation of the Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers in 1996. Since 2009 she has become the first Dutch and first female president of this organisation. Collignon connects people, initiatives and knowledge. She is also a renowned speaker stating our case to international organizations and bar associations, across the world. The AAJ is proud to present her with our International Award.’

The International Trial Lawyer Leadership Award is given to a non US trial lawyer leader who has contributed significantly to the development of international relations and exchange of information among plaintiff lawyers.

About AAJ

As the world’s largest trial bar, the American Association for Justice (AAJ) promotes justice and fairness for injured persons, safeguards victims’ rights and strengthens the civil justice system since 1946. With members worldwide, AAJ provides lawyers with the information and professional assistance needed to serve clients successfully and protect the democratic values inherent in the civil justice system. More information at www.justice.org

About Peopil

The Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) was founded to improve and promote judicial co-operation and mutual knowledge of legal and judicial systems of European jurisdictions in the field of personal injury law.
Currently the Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers has 550 members from 36 jurisdictions within Europe. More information at www.peopil.com

Antoinette Collignon ontvangt International Award

Legaltree-advocaat Collignon ontvangt International Award

Woensdag 31 juli – San Francisco: De Amerikaanse Association for Justice (AAJ) heeft mr. Antoinette Collignon, partner van het advocatenkantoor Legaltree, onderscheiden met de ‘International Trial Lawyer Leadership Award’. De uitreiking vond plaats op 22 juli tijdens het jaarlijkse congres van de AAJ in San Francisco en werd toegekend vanwege haar belangrijke bijdragen op het gebied van aansprakelijkheids- en letselschaderecht in Europa.

‘Antoinette Collignon heeft veel betekend voor het rechtsgebied binnen Europa, zowel door haar internationale praktijk als letselschadeadvocaat, als in haar rol van voorzitter van PEOPIL, de Europese vereniging voor letselschadeadvocaten’, stelde Mary Alice McLarty, voorzitter van de AAJ.

Collignon heeft met name veel kennis van en ervaring met grensoverschrijdende zaken waarbij zij als partner van Legaltree nauw samenwerkt met andere gerenommeerde advocatenkantoren in Europa en de Verenigde Staten. ‘Zij stond aan de basis van de in 1997 opgerichte Europese vereniging voor letselschadeadvocaten (PEOPIL), waarvan zij sinds 2009 de eerste Nederlandse en ook eerste vrouwelijke president is. Collignon verbindt mensen, initiatieven en kennis. Ook geeft zij regelmatig lezingen over ons rechtsgebied tijdens congressen en seminars van internationale organisaties’, aldus McLarty.

Bieneke Braat geeft 6/5/13 presentatie bij de Round Table

Op 6 mei aanstaande geeft Bieneke Braat een presentatie bij de Round Table van ISACA over Security and Privacy in de Cloud. 

Is privacy een obstakel of een hindernis om de cloud in te gaan? Bieneke Braat bespreekt de privacyrisico’s die de cloud met zich meebrengt en hoe die risico’s kunnen worden geadresseerd. Dit zowel onder het huidige recht als onder het toekomstige Europese privacyrecht. De conclusie is dat privacy in de cloud weliswaar een hindernis is, maar één die met de juiste afwegingen en maatregelen wel kan worden genomen. Lees hier.

Nieuwe arbitragevereniging

Eerder deze maand is een arbitragevereniging gelanceerd; de Dutch Arbitration Association (“DAA”). Doel van de vereniging is het gebruik van arbitrage en de kennis over arbitrage te bevorderen. De DAA wenst zich ook internationaal te profileren en daarbij Nederland als plaats van arbitrage aan te prijzen. In dat verband zal ook het wetsvoorstel voor de modernisering van de Nederlandse arbitragewet door de vereniging worden behandeld. Zie over dat wetsvoorstel mijn eerdere blog.

Het eerste seminar van de DAA zal in september 2013 worden gehouden.

De voertaal van de vereniging is Engels, zodat ook buitenlanders die zijn geïnteresseerd in arbitrage in Nederland (dat zijn er nogal wat maar dat moeten er nog meer worden) kunnen meedoen in de vereniging. Ook niet-juristen die geïnteresseerd zijn in arbitrage (accountants, ingenieurs, medici, studenten, etc.) zijn welkom binnen de vereniging.

Meer informatie over de DAA is te vinden op http://dutcharbitrationassociation.nl/.

Pleiten met infographics

Volgens Legaltree kan de juridische boodschap beter voor het voetlicht worden gebracht door zowel tekst als beeld te gebruiken.

Legaltree steunt Lions Award, Internationaal Filmfestival Rotterdam

Met steun van Legaltree is op 30 januari 2013 de Lions Award uitgereikt op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. De prijs is gegaan naar de Mexicaanse film Penumbra van Eduardo Villanueva, een veelbelovende, maatschappelijk betrokken filmmaker. Hiermee heeft de filmmaker een belangrijke stimulans gekregen om zich verder te ontwikkelen. Legaltree wenst hem en zijn team veel succes!

Legaltree co-sponsors Lions Award, Rotterdam International Film Festival

On 30 January 2013, with the support of Legaltree, the Lions Award was presented at the International Film Festival of Rotterdam.

This year the award went to the Mexican feature “Penumbra” by Eduardo Villanueva, a highly promising and socially aware director. In winning this award, Villanueva has also received further encouragement to continue to develop as a film director. Legaltree would like to wish both him and his team continued success in the future.