Podcast Is er onderhandelingsruimte bij anterieure overeenkomst?

Wat is een anterieure overeenkomst eigenlijk? Wat is het doel…

PAS – Stappenplan projecten met stikstofdepositie

Stappenplan Stikstofdepositie sinds PAS-uitspraken Ter toelichting: In…

Belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht – checklist

Met de recente uitspraak van 23 augustus jl. (ECL:NL:RVS:2017:2271)…

Annotatie Raad van Arbitrage voor de Bouw

Te lezen in In Tijdschrift voor Arbitrage 2012/34

Geothermie: warm aanbevolen!

Energie is een ‘hot topic’. De laatste jaren is er veel aandacht…