Afwijzing sollicitatie orthodoxe moslim wegens weigeren vrouwen de hand te schudden. Geen verboden discriminatie

Noot bij uitspraak. In JAR/ 12 mei 2012

Lees het artikel

Annotatie RvA 12 januari 2012 nr. 71.654

Te lezen in (arbitrabiliteit). In Bouwrecht afl. 5 – mei 2012.

New Dutch Private International Law, a step towards Europeanisation of private international law

In PEOPIL bulletin maart 2012

Lees het artikel

Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW

Uit PIV-Bulletin. februari 2012

Lees het artikel

Verwarring auteursrecht software

Uit de Automatisering Gids, 20 januari 2012

Lees het artikel

Sdu wettenverzameling Awb bestuurs

Te lezen in

In (proces)recht 2010, 2011, 2012

Eerder publiceerde zij onder andere in Europe Law Publishing, Encyclopedia of International Commercial Litigation.     

Programmeur wel “eigenaar” schoonmaakprogramma

Te lezen in Uit IT en Recht actualiteiten en commentaren, 21 december 2011

http://www.itenrecht.nl/?//Programmeur+wel+%26lsquo%3Beigenaar%26rsquo%3B+schoonmaakprogramma////30036/