Annotatie RvA 29 juni 2011 nr. 32.204

Te lezen in (klachtplicht art. 6:89 BW). In Bouwrecht afl. 11 – november 2011.

Reimbursement of costs of expert support to Participation Bodies in The Netherlands

 

Uit European Employment Law Cases, 25 augustus 2011

 

Lees het artikel