Sdu wettenverzameling Awb bestuurs

Te lezen in

In (proces)recht 2010, 2011, 2012

Eerder publiceerde zij onder andere in Europe Law Publishing, Encyclopedia of International Commercial Litigation.     

Programmeur wel “eigenaar” schoonmaakprogramma

Noot ‘Programmeur wel ‘eigenaar’ schoonmaakprogramma’ bij Hof Arnhem, 15 november 2011, LJN: BU5540 (appellant vs. geïntimeerde), 21 december 2011, IT en Recht actualiteiten en commentaren.

In zijn arrest van 15 november 2011, LJN BU5540, heeft het Hof Arnhem een opmerkelijke auteursrechtelijke uitspraak gedaan.

Lees het volledige artikel hier.

Geen pensioenontslag overeengekomen. Arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd bij 65-jarige leeftijd

Uit www.jaronline.nl, 19 december 2011

Lees het artikel

Elisa Benhaim

Niet meewerken aan eigen veroordeling, ook niet in economisch strafrecht

Artikel ‘Niet meewerken aan eigen veroordeling, ook niet in economisch strafrecht’ in Advocatenblad, 4 november 2011.

Wat kunnen advocaten in de economische strafpraktijk uitrichten met het beginsel dat niemand verplicht is aan zijn eigen veroordeling mee te werken? De Hoge Raad legde dit nemo tenetur-beginsel onlangs heel wat beperkter uit dan het EHRM.

Lees het volledige artikel hier.

Annotatie RvA 29 juni 2011 nr. 32.204

Te lezen in (klachtplicht art. 6:89 BW). In Bouwrecht afl. 11 – november 2011.

Reimbursement of costs of expert support to Participation Bodies in The Netherlands

 

Uit European Employment Law Cases, 25 augustus 2011

 

Lees het artikel