Vergoeding van de kosten van deskundige ondersteuning van medezeggenschapsorganen niet goed geregeld

Uit tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 11 oktober 2010

Lees het artikel

Peer to peer uitwisseling geen auteursrechtinbreuk?

Te lezen in Managementt Team.nl, 2 juli 2010

http://www.mt.nl/106/20004/podium/faciliteren-van-peer-to-peer-uitwisseling-inbreuk-in-auteursrecht.html

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 april 2010

Te lezen in

Bouwrecht nr. 7, juli 2010, p. 630-2635;

De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Te lezen in Tijdschrift ArbeidsRecht 2010/38

Untangling cross-border traffic accidents in the European Union and the United States

IBA Negligence and Damages Newsletter, juni 2010

Lees het artikel

Arbitration World (Gen. Ed. J.W. Rowley)

The European Lawyer, London, UK, third edition, 2010, Dutch chapter (co-auteur: mr. G.J. Meijer)

Lees het artikel