Collectieve actie. Alternatieve stakingsvormen. Recht op loon. Belangengeschil of rechtsgeschil

Uit Jurisprudentie in Nederland, april 2011

Lees het artikel

Annotatie 28 december 2010 nr. 30.979

Te lezen in (korting per kalenderdag); par. 42 lid 2 en 3 UAV 1989. In Bouwrecht afl. 4 – april 2011.

Omzetting, fusie en splitsing van een bv met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Omzetting, fusie en splitsing van een bv met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011/6870, p. 53-56, SDU.

Op 22 juni 2010 is de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (de Invoeringswet) ingediend bij de Tweede Kamer. De Invoeringswet regelt de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (het Wetsvoorstel bv-recht). Daarnaast behelst de Invoeringswet het voorstel om enkele regels voor juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de bv in een nv aan te passen aan en in lijn te brengen met de voorgestelde wijzigingen ingevolge het Wetsvoorstel bv-recht. Ook omvat de Invoeringswet regels van overgangsrecht, wordt aandacht besteed aan bepaalde onderwerpen waarvan in de memorie van toelichting op het Wetsvoorstel bv-recht is toegezegd dat daar aandacht aan zou worden besteed en wordt een enkele terminologische wijziging aangebracht.

In deze bijdrage zal ik aandacht besteden aan de voorgestelde aanpassing van de regels van juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van een bv met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen.

Lees het volledige artikel hier.

Roadmap to EU Food Law

Te lezen in Eleven international publishing / Sdu 2011

National public sector and private standard cases in the Netherlands

Te lezen in In Private Food Law , edited by Bernd M.J. van der Meulen, Wageningen Academic Publishers 2011.

Fundamentele rechten in de personenschadepraktijk

Te lezen in Letsel & Schade nr 1, 2011

 

Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel

Te lezen in Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel