Arbitration World (Gen. Ed. J.W. Rowley)

The European Lawyer, London, UK, third edition, 2010, Dutch chapter (co-auteur: mr. G.J. Meijer)

Lees het artikel

Landkaart levensmiddelenrecht

Te lezen in In Praktijkgids Warenwet, Sdu 2010

The Marketing and Use of Feed – a new Regulation

Te lezen in European Food and Feed Law Review, issue 3, 2010.

Annotatie RvA 20 augustus 2009 nr. 71.344

Te lezen in (opname/oplevering). In Bouwrecht afl. 1 – januari 2010.

Certificering met mate als alternatief voor beschermingsprefs

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Certificering met mate als alternatief voor beschermingsprefs’, Vennootschap & Onderneming, 2009 (11), 217-220, Boom Juridisch.

In Nederland pleegt een groot aantal beursvennootschappen zich te beschermen via de mogelijkheid om preferente beschermingsaandelen (hierna: preferente aandelen) uit te geven aan een ‘bevriende partij’. Ter financiering van de storting van de preferente aandelen gaat de bevriende partij een lening aan bij een bank. In de praktijk stellen banken – mede vanwege de negatieve bijklank die beschermingsmaatregelen hebben – steeds zwaardere eisen aan het verstrekken van dergelijke leningen, hetgeen er zeer wel toe kan leiden dat vennootschappen naar alternatieve vormen van bescherming zoeken.

Lees het volledige artikel hier.