Overzicht EG-inbreukprocedures Aanbesteding 2006

Te lezen in

Tijdschrift Aanbestedingsrecht (TA) januari 2008, p. 19-33

Het adviestraject van de ondernemingsraad als “condition precedent”, mede naar aanleiding van het Bob

Te lezen in Het adviestraject van de ondernemingsraad als “condition precedent”, mede naar aanleiding van het Bob

Billijke prijs?

Te lezen in (samen met coauteur) In Tijdschrift voor Financieel Recht, 2008.

Advocaatkosten vergoed

Vakblad Meubel uitgave 42/43,

Lees het artikel

De Europese les na Roanne

Te lezen in

Het Financieele Dagblad, 3 mei 2007

Practical Aspects of Arbitrating EC Competition Law

(Ed. T. Zuberbühler en C. Oetiker) 2007, Characterization of Competition Law as Public Policy (co-auteur: mr. I.P.M. van den Nieuwendijk)

Lees het artikel

Fatal Accidents & Secundary Victims

Te lezen in Boekbespreking
Verkeersrecht, september 2006