Afgebroken onderhandelingen

Juridisch Up to Date, nr. 19, 27 oktober 2005

Lees het artikel

Volmacht en vertegenwoordiging

Juridisch Up to Date, nr. 15, 1 september 2005

Lees het artikel

Certificering blijft bescherming bieden

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Certificering blijft bescherming bieden’, 24-03-2005, Het Financieele Dagblad.

Bedrijven kunnen zich nog steeds beschermen tegen vijandige overnames. Hoewel de code-Tabaksblat anders voorschrijft, zijn certificaten zonder stemrecht ook nu nog houdbaar.

Lees het volledige artikel hier.

Verjaring volgens de Hoge Raad

Juridisch Up to Date, nr. 1, 20 januari 2005

Lees het artikel

Weigeren voor een hoger doel

Te lezen in

IER, 2005, no. 1

Ontwikkelingen rondom certificering

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Ontwikkelingen rondom certificering’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2004/6599, p. 910-916, SDU.

Een door Nederlandse vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. gebruikte beschermingsconstructie is certificering van aandelen. Deze beschermingsconstructie houdt kort gezegd in dat de aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door een stichting administratiekantoor, die certificaten uitgeeft aan de kapitaalverschaffers. De certificaten geven recht op dividend, niet op stemrecht. Het stemrecht wordt in beginsel uitgeoefend door het administratiekantoor. Indien de certificaten niet of slechts in beperkt mate omwisselbaar zijn in aandelen, kan de kapitaalverschaffer geen of slechts in beperkte mate zeggenschap uitoefenen in de vennootschap.

Lees het volledige artikel hier.