SDU Commentaar

Te lezen in Auteur Gelijke Behandeling

Niet meetellen van voor het 18e jaar vervulde studietijdvakken bij de berekening van pensioenrechten. Objectieve rechtvaardiging.

JAR. Aflevering 3 – 28 feb 2015 – Jaargang 24

Lees het artikel

Annotatie RvA 12 december 2014 nr. 71.875

Te lezen in (beëindigingsgronden aannemingsovereenkomst) In Bouwrecht afl. 3 – maart 2015.

Rechtsvermoeden arbeidsomvang. Wet tijdelijke verruiming ketenregeling maakt geen verboden onderscheid naar leeftijd.

JAR aflevering 13, 9 september 2014

Lees het artikel

Annotatie RvA 17 oktober 1964 nr. 4379

Te lezen in (aannemingsovereenkomst/opzegging) Bouwrecht afl. 11 – november 2014.