Het einde van de enkele-feit-constructie

Te lezen in Tijdschrift ArbeidsRecht 2015/37

Legaltree Update Privacy juni 2015

Legaltree update privacy juni 2015

Lees het artikel

SDU Commentaar

Te lezen in Auteur Gelijke Behandeling

Niet meetellen van voor het 18e jaar vervulde studietijdvakken bij de berekening van pensioenrechten. Objectieve rechtvaardiging.

JAR. Aflevering 3 – 28 feb 2015 – Jaargang 24

Lees het artikel

Annotatie RvA 12 december 2014 nr. 71.875

Te lezen in (beëindigingsgronden aannemingsovereenkomst) In Bouwrecht afl. 3 – maart 2015.