Podcast Is er onderhandelingsruimte bij anterieure overeenkomst?

Wat is een anterieure overeenkomst eigenlijk? Wat is het doel…

Podcast aansprakelijkheid behandelend arts voor schade patiënt als gevolg van een gebrekkige hulpzaak

Recent zijn er twee arresten (ECLI:NL:HR:2020:1082 + ECLI:NL:HR:2020:1090)…

Podcast de rangwisseling van pandrechten

Recent is er een arrest (ECLI:NL:HR:2021:524) gewezen met betrekking…

Podcast Brexit en de bevoegde rechter in grensoverschrijdende aansprakelijkheidszaken

Hoe ziet dat nieuwe landschap na de Brexit er nu uit met de Engelsen…

Podcast Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt waarschijnlijk in werking…

Podcast: Vier tips hoe om te gaan met de omvangslimiet van processtukken in hoger beroep

De gerechtshoven in Nederland hebben per 1 april 2021 een limiet…

Podcast de beschermingsstichting en de wettelijke bedenktijd

Tijdens deze podcast wordt onder meer ingegaan op de volgende…
Podcast Legaltree

Podcast de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR) voor stichtingen en verenigingen

Wat betekent de WBTR voor bestuurders en toezichthouders van…
Podcast Legaltree

Podcast bescherming van je handelsnaam: hoe werkt dat?

Hoe bescherm je de naam van je bedrijf optimaal? Kun je meerdere…

Podcast internationaal privaatrecht in grensoverschrijdende verkeersongevallen

Welke recht is van toepassing bij een verkeersongeval in het…