Klassieke afvalverwerkingsopdracht of speciale-sectoropdracht?

Titel signalering: Klassieke afvalverwerkingsopdracht of speciale-sectoropdracht? Instantie…

IE in Bedrijf (deel 5): Online

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, 'IE in…
Elisa Benhaim

Rapport wel of niet uitleveren?

Artikel ‘Rapport wel of niet uitleveren?’ in Gevaarlijke…

Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Gemeenten speelden in het verleden een belangrijke rol bij het…

Ontwikkelingen rondom de stichting continuïteit

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Ontwikkelingen rondom…

Wettelijke bedenktijd is een overbodige regel

Artikel Pieter Couwenbergh, ‘Wettelijke bedenktijd is een overbodige…

Preferente aandelen genoeg beschermd

Artikel Edwin van der Schoot, ‘Preferente aandelen genoeg beschermd’,…

Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen

Dissertatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Bescherming van beursvennootschappen…

Groots perspectief. Opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

W.J.L. de Clerck en E. Gras (red.), 'Groots perspectief. Opstellen…