Elisa Benhaim

Rapport wel of niet uitleveren?

Artikel ‘Rapport wel of niet uitleveren?’ in Gevaarlijke…

Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Gemeenten speelden in het verleden een belangrijke rol bij het…

Ontwikkelingen rondom de stichting continuïteit

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Ontwikkelingen rondom…

Preferente aandelen genoeg beschermd

Artikel Edwin van der Schoot, ‘Preferente aandelen genoeg beschermd’,…

Wettelijke bedenktijd is een overbodige regel

Artikel Pieter Couwenbergh, ‘Wettelijke bedenktijd is een overbodige…

Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen

Dissertatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Bescherming van beursvennootschappen…

Groots perspectief. Opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

W.J.L. de Clerck en E. Gras (red.), 'Groots perspectief. Opstellen…

Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

In Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement.…

Naschrift bij Hoge Raad 24 februari 2017 (“Landjepik-arrest” gemeente Heusden)

In de Gemeentestem van mei 2017, afl. 7454, nr. 2017/77. Lees…

IE in Bedrijf (deel 4): Reclame

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…