Klachtrecht in de care-sector: miniproces of goed gesprek?

In Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement.…

Naschrift bij Hoge Raad 24 februari 2017 (“Landjepik-arrest” gemeente Heusden)

In de Gemeentestem van mei 2017, afl. 7454, nr. 2017/77. Lees…

IE in Bedrijf (deel 4): Reclame

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

Duurzaam huurrecht: Verleden heb je, toekomst kun je maken

Verslag van VHA Lustrumcongres. In TvHB maart/april 2017 Lees…

Annotatie Hof Den Haag, 31 mei 2016, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Hof Den Haag, 31 mei 2016,…

IE in Bedrijf (deel 3): Vormgeving

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…