IE in Bedrijf (deel 2): Bescherming van ideeën

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

3D-printen: een revolutie in het modellenrecht?

Over 3D-printen en de consequenties daarvan voor het modellenrecht.…

Verkeersrecht ANWB

Interview Verkeersrecht met het kernteam. In VR 2015/77. Lees…

Rechterlijke goedkeuring afwijkend huurbeding na vernietiging mogelijk?

In Vastgoedrecht 2015-3 Lees het artikel

Vergoeding voor het gebruik van openbaar vaarwater: Precario of huur?

In Gemeentestem 2015/3 Lees het artikel

Transformatie van leegstaande kantoren in tijdelijke woonruimte

In Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte nr. 5 sept/okt 2015 Lees…

Annotatie RvA 9 juni 2015 nr. 35.150

Te lezen in (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW…

Het einde van de enkele-feit-constructie

Te lezen in Tijdschrift ArbeidsRecht 2015/37

Annotatie Rb. Den Haag, 17 maart 2015, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Rb. Den Haag, 17 maart 2015,…

SDU Commentaar

Te lezen in Auteur Gelijke Behandeling