Annotatie Rb. Den Haag, 17 maart 2015, Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.

Annotatie mr. dr. R.A.F. Timmermans, Rb. Den Haag, 17 maart 2015,…

SDU Commentaar

Te lezen in Auteur Gelijke Behandeling

Aanpassing van bescherming bij Ordina N.V.

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Aanpassing van bescherming…

IE in Bedrijf (deel 1): Handelsnamen en merken

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

De voorwaardelijke toegekende vergoeding: direct opeisbaar?

Arbeidsrecht 2015/7 Lees het artikel

Annotatie RvA 12 december 2014 nr. 71.875

Te lezen in (beëindigingsgronden aannemingsovereenkomst) In…

De voorwaardelijke toegekende vergoeding: direct opeisbaar?

O.S. van Beijeren & E.LJ. Bruyninckx, ‘De voorwaardelijk…

Annotatie bij HR 26 september 2014 (Ecuador / Chevron c.s.)

In Tijdschrift voor Arbitrage (TvA 2015/6). Lees het artikel

Tweede congres Dutch Arbitration Association – een verslag

Artikel W.J.L. de Clerck, 'Tweede congres Dutch Arbitration Association…