Christine van den Berg: docent op “De Bouwrecht Dag”

Op donderdag 25 september vindt op de SS Rotterdam in Rotterdam “De Bouwrecht Dag” plaats, bedoeld voor advocaten en (bouw)juristen. Legaltree-advocaat Christine van den Berg laat op deze dag – met vier collega’s – diverse actuele aspecten op het gebied van het Bouwrecht de revue passeren. Aan het einde van de dag vindt een paneldiscussie plaats waarbij vraag en antwoord met de deelnemers centraal staan. “De Bouwrecht Dag” wordt georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk.

Er worden vijf essentiële thema’s behandeld. Christine van den Berg gaat in op het thema: Korting / boete binnen de aannemingsovereenkomst, de(on)mogelijkheid van matiging, wijze van berekening en tot slot het leerstuk van het retentierecht.

Kennis en ‘tips & tricks’

Christine: “ Aan de orde komt onder meer: de boete / korting in de aannemingsovereenkomst oftewel de boete bij te late oplevering van het werk. De functie van het beding in relatie tot de (on)mogelijkheid van matiging, de lijn die in de jurisprudentie is uitgezet, waarbij de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage zal worden afgezet tegen die van de Burgerlijke Rechter. Wat is de lijn anno nu. Verder ga ik in op het inroepen van het retentierecht, de voorwaarden waaronder, de discussie omtrent de vraag wie de feitelijke macht heeft, het retentierecht van de onderaannemer en wat tips en tricks.”

Voor inschrijven of meer informatie, zie hier.
Voor meer informatie over Christine van den Berg, zie hier.