Drie nieuwe partners treden toe tot Legaltree

Carolien van Weering, Eunice Bruyninckx en Olga van Beijeren treden toe tot Legaltree.

Carolien van Weering, Eunice Bruyninckx en Olga van Beijeren, afkomstig respectievelijk van AKD en ABN AMRO versterken als partners het al bestaande team van advocaten van Legaltree.

Carolien van Weering is sinds 1 september jl. als partner verbonden aan Legaltree en maakt deel uit van de sectie aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Carolien is specialist op het gebied van medisch beroepsaansprakelijkheidsrecht en medisch tuchtrecht. Zij heeft daarnaast ruime ervaring in het behandelen van zaken betreffende aansprakelijkheid in brede zin, polisgeschillen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschades. Carolien is onder meer lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten, publiceert met regelmaat, is docent bij de SDU en redacteur van de Nieuwsbrief Personenschade.

Eunice Bruyninckx en Olga van Beijeren vormen de arbeidsrechtssectie van Legaltree. Beiden hebben ieder meer dan 10 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Eunice Bruyninckx werkte voor AKD bij Linklaters en Simmons & Simmons. Zij is actief als adviseur bij complexe arbeidsrechtelijke problemen en staat vooral grote ondernemingen bij. Eunice focust zich daarbij vooral op medezeggenschapsrecht, gelijke behandeling, CAO-recht, overgang van onderneming en collectief ontslag. Eunice publiceert en doceert met regelmaat en is bestuurslid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Olga van Beijeren was jarenlang advocaat arbeidsrecht bij De Brauw en NautaDutilh en vervolgde haar carrière als arbeidsrechtspecialist bij de ABNAMRO. Olga heeft veel ervaring met individueel en collectief ontslagrecht. Zij adviseerde met name ondernemingen en bestuurders. Ook op het gebied van medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming en gelijke behandeling beschikt zij over de vereiste deskundigheid.

Legaltree is een samenwerkingsverband van hoog gespecialiseerde advocaten die het nieuwe werken combineren met de klassieke advocatuur.
Per 1 januari 2012 zijn 15 partners aan Legaltree verbonden. Legaltree adviseert zowel beursgenoteerde vennootschappen als het groot- en middenbedrijf. Cliënten kunnen bij Legaltree terecht voor een breed scala aan rechtsgebieden. Zie www.legaltree.nl voor een actueel overzicht.

Voor meer info:

Carolien van Weering 088 040 21 21
Eunice Bruyninckx 06 51 22 01 72
Olga van Beijeren 088 040 2110
Sander Oorthuys 088 040 2102