[DUTCH] Noot bij arrest Hof Amsterdam 23-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:542, Gemeentestem 2021/7525 (93)

Noot W. Lever MRICS bij arrest Hof Amsterdam 23-02-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:542,…

[DUTCH] Podcast vastgoedrecht: snippergroen en verjaring

Wat is snippergroen? Hoe gaat een gemeente om met snippergroen?…
Podcast Legaltree

[DUTCH] Podcast huurrecht bedrijfsruimte in coronatijd

Wat heeft de coronatijd voor gevolgen voor het huurrecht van…

[DUTCH] Op huur lijkende overeenkomsten (practice note)

W. Lever, 'Practice Note “Op huur lijkende overeenkomsten”',…

[DUTCH] PAS – Stappenplan projecten met stikstofdepositie

Stappenplan Stikstofdepositie sinds PAS-uitspraken Ter toelichting: In…

[DUTCH] Verlengen van een Pilot – omgevingsvergunning bouw niet nodig

Tijdelijke projecten worden vaak verlengd of definitief gemaakt.…

[DUTCH] Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Article in Dutch W. Lever, 'Verzelfstandiging van sportcomplexen,…

[DUTCH] Landjepik: welke overheid kent dit probleem niet?

Illegaal grondgebruik vormt al jaren een probleem, met name voor…

[DUTCH] Naschrift bij Hoge Raad 24 februari 2017 (“Landjepik-arrest” gemeente Heusden)

In de Gemeentestem van mei 2017, afl. 7454, nr. 2017/77. Lees…

[DUTCH] Annotatie RvA 9 juni 2015 nr. 35.150

Te lezen in (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW…

[DUTCH] Bijzonder Beheer tracht executoriale verkoop tegen beter weten in door te drukken

Op 3 november 2015 heeft de Rechtbank Overijssel de goede intenties…

[DUTCH] Annotatie RvA 9 juni 2015 nr. 35.150

Te lezen in (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW…