Cloud outsourcing arrangements must be compliant by 31 December 2022

Following the end of the transitional period under the ESMA…

[DUTCH] Podcast vastgoedrecht: snippergroen en verjaring

Wat is snippergroen? Hoe gaat een gemeente om met snippergroen?…

[DUTCH] Coronasluiting bij clusters kan niet zomaar

Zojuist hebben Legaltree-partners Liesbeth Driest en Irene Verheijen…

[DUTCH] PAS – Stappenplan projecten met stikstofdepositie

Stappenplan Stikstofdepositie sinds PAS-uitspraken Ter toelichting: In…

[DUTCH] Verlengen van een Pilot – omgevingsvergunning bouw niet nodig

Tijdelijke projecten worden vaak verlengd of definitief gemaakt.…

[DUTCH] Belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht – checklist

Met de recente uitspraak van 23 augustus jl. (ECL:NL:RVS:2017:2271)…

[DUTCH] Eigen verantwoordelijkheid bestuursorgaan bij toepassing Wet Bibob

Te lezen in In Nederlands Juristenblad 2012/1033. Liesbeth…