[Dutch] Podcast de rangwisseling van pandrechten

Recent is er een arrest (ECLI:NL:HR:2021:524) gewezen met betrekking…