Vertical Agreements Netherlands 2012

 

The regulation of distribution practices in 42 jurisdictions worldwide. Global Competition Review 2012.

 

Lees het artikel

Vertical Agreements Netherlands 2011

 

The regulation of distribution practices in 39 jurisdictions worldwide. Global Competition Review 2011

 

Lees het artikel

Vertical Agreements Netherlands 2010

The regulation of distribution practices in 42 jurisdictions worldwide. Global Competition Review 2010.

Lees het artikel

The Netherlands; Getting the deal through

In Climate regulation 2013

The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2016 – Chapter 19 Netherlands

M. Driessen & O.H.J. Schmutzer, ‘Chapter 19‘, in: The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2016, Londen: Global Legal Group Ltd., 2015, p. 101-106.

Read this chapter.

De voorwaardelijke toegekende vergoeding: direct opeisbaar?

O.S. van Beijeren & E.LJ. Bruyninckx, ‘De voorwaardelijk toegekende vergoeding: direct opeisbaar?’ in ArbeidsRecht 2015/7 , februari 2015.

De aanleiding voor dit artikel is een recente uitspraak van de kortgedingrechter van Rechtbank Den Haag over de vraag of de door de rechter toegekende vergoeding in een ontbindingsprocedure voor zover vereist’ direct opeisbaar is. Deze procedure wordt door werkgevers gevoerd als een vangnet na een gegeven ontslag op staande voet om het risico van loondoorbetaling te beperken nadat de werknemer de nietigheid van het ontslag op staande voet heeft ingeroepen. Het is sinds jaar en dag vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat geen rechtsregel zich tegen de toewijsbaarheid van een ontbindingsverzoek voor zover vereist verzet. In de literatuur en jurisprudentie bestaat echter nog steeds discussie over het moment van opeisbaarheid van een vergoeding toegekend in een ontbindingsprocedure voor zover vereist.

Lees het volledige artikel hier.

The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015 – Chapter 13 Netherlands

M. Driessen & O.H.J. Schmutzer, ‘Chapter 13‘, in: The International Comparative Legal Guide to: Copyright 2015, Londen: Global Legal Group Ltd., 2014, p. 69-74.

Read this chapter.