Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van NVM

De Hoge Raad heeft op 24 januari 2014 het cassatieberoep van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 30 maart 2010 verworpen. Voor het mededingingsrecht is wellicht het belangrijkste nieuws dat de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof in stand heeft gelaten dat besluiten van ondernemingsverenigingen ook onder het kartelverbod vallen als dergelijke besluiten betrekking hebben op een markt waarop de leden van de ondernemingsvereniging niet actief op zijn. Met deze zaak is de lange juridische strijd over de toepassing en reikwijdte van het mededingingsrecht beslecht in het voordeel van de curator die de zaak aanhangig had gemaakt en zich daarbij liet bijstaan door enkele advocaten waaronder Legaltree-partner mr. dr. J.J.M. Sluijs.

Lees volledige artikel hier.
Artikel NRC Handelsblad, klik hier.