Inningsbevoegdheid van dividend bij verpanding van aandelen: (g)een uitgemaakte zaak?

In V&O, 2004, nr. 9

Lees het artikel